Kapitalförsäkring

Placera överskott, pensionslöften och bonus i en kapitalförsäkring.
-

Bygg upp företagets kapital med en kapitalförsäkring

Hur fungerar en kapitalförsäkring?

Vill du bygga upp ett kapital i företaget som betalas ut vid en viss tidpunkt eller på företagets begäran? Generationsskifte, belöna medarbetare eller lösa ut en kompanjon? Eller vill du behålla och belöna extra värdefulla medarbetare? Då är en kapitalförsäkring ett bra val. Du kan placera företagets pengar med möjlighet till lägre skatt. Välj mellan fonder och värdepapper. 

Företaget betalar ingen kapitalvinstskatt vid fondbyten eller omplaceringar. Istället betalar du avkastningsskatt på kapitalet och de insättningar som görs,

Pengar som betalas in i en kapitalförsäkring är inte avdragsgilla. 

Varför spara i en kapitalförsäkring?

Att placera hela eller delar av företagets likvida medel i kapitalförsäkring gör det möjligt att effektivt förvalta redan beskattat kapital utan bolagsskatt. Placera i aktier, fonder eller på räntemarknaden allt utifrån er egen bedömning av möjligheten till avkastning. Företaget kan göra skattefria omplaceringar i fonder och värdepapper och företaget slipper deklarera för affärerna. Kapitalet bokförs som en tillgång i balansräkningen.

Kapitalförsäkringen tecknas av företaget som ägare av kapitalet. Med en anställd som försäkrad kan företaget teckna avtal om villkor som ska uppfyllas för att utbetalning ska ske.

Hur blir skatten? 

När företaget sparar i en kapitalförsäkring är sparandet fritt från bolagsskatt. Istället tas en årlig avkastningsskatt ut ifrån försäkringskapitalet samt på de inbetalningar företaget gör. Omplaceringar är skattefria och pengarna är skattade och klara vid uttag.

Bestäm själv när pengarna betalas ut

I en kapitalförsäkring väljer företaget själv när pengarna ska betalas ut, som ett engångsbelopp eller utbetalningar varje månad. Från Kapitalspar Depå sker utbetalningen med ett eller flera engångsbelopp.

Företaget kan när som helst göra uttag ur kapitalförsäkringen.

Bra att veta

Ingen skatt på vinsten
Avkastningen inom försäkringen är fri från bolagsskatt, istället utgår avkastningsskatt

Kapitalet är inte låst
Ditt företag har full tillgång till kapitalet.

Placera som det passar
Kapitalet kan placeras på olika marknader, i aktier, obligationer och fonder inom försäkringen.

När kan en kapitalförsäkring passa?

  • Vid placering av överskott.
  • När du vill sätta av mer till pension.
  • För att motivera en nyckelperson att stanna.
  • Om du vill garantera kapital vid delägares dödsfall.

Välj kapitalförsäkring

Kapitalspar Depå – placera på egen hand

Vill du placera i aktier, fonder och andra typer av värdepapper är Kapitalspar Depå ett alternativ för ditt företag. Som depåkund får du tillgång till vår marknadsinformation med bland annat kurser, aktuella bolagsanalyser, placeringstips och förslag på portföljer. Välj mellan att placera själv eller diskretionär förvaltning.

Kapitalspar Fond – vi gör jobbet

Kapitalspar Fond är en kapitalförsäkring för dig som vill placera i fonder. Du väljer fritt från vårt sortiment av fonder med olika inriktningar och risknivåer. Du väljer när pengarna ska betalas ut, hela beloppet på en gång eller varje månad.

Prata tjänstepension med oss - för dig och dina anställda

Bli kontaktad 

Fyll i dina uppgifter och vad du vill ha hjälp med, så ser vi till att en rådgivare kontaktar dig.  

Ring oss 

Har du frågor om pension och försäkring är du välkommen att kontakta oss vardagar 9-17. 

Mejla eller boka möte

På de lokala bankkontorens webbsidor hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra rådgivare.