Åtgärder mot penningtvätt

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism finns särskilda regler som gäller i stort sett i hela världen.
Kvinna sitter framför laptop och funderar

Höga krav på kundkännedom

Enligt Penningtvättslagen är vi skyldiga att ha god kännedom om dig när du är kund hos oss. Vi måste förstå syftet med affärsrelationen och dina transaktioner. 

Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en anhörig eller medarbetare till en person som har en hög befattning inom en stat, i ett statligt ägt bolag eller i en internationell organisation.

Vi måste veta vilka det är vi gör affärer med. När det gäller organisationer måste vi bland annat veta vem eller vilka som äger eller har bestämmande inflytande till mer än 25 procent, det vill säga vem som är verklig huvudman.

Låg risktolerans

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du gör affärer med oss. För att förhindra finansiell kriminalitet har banken en policy om låg risktolerans. Det betyder att vi avstår från att inleda affärsförbindelser med kunder och verksamheter där risken bedöms som hög att banken utnyttjas för finansiell kriminalitet.


Hur påverkar det här dig som blivande kund?

När du blir kund hos oss får du besvara frågor så att vi lär känna dig och förstår hur du tänker använda bankens produkter och tjänster. Din legitimation vill vi också se. 

När du sätter in pengar eller överför värdepapper har banken en skyldighet att ta reda på varifrån pengarna eller tillgångarna kommer. 

Vi behandlar alltid kundinformation konfidentiellt. Banksekretessen gäller.


Hur påverkar det här dig som befintlig företagskund?

Som befintlig kund hos oss kommer vi också be dig att uppdatera de uppgifter vi har om dig och ditt företag. Detta är för att vi regelbundet, enligt lag måste ha aktuell information om våra kunder och hur företaget använder bankens produkter och tjänster. 

Längd 1:08 min

Därför ställer vi frågor

  • Vi måste ställa frågor enligt lag
  • Ett sätt för oss att ta samhällsansvar
  • Hjälp oss att förhindra brottslighet