P27 - Ny nordisk betalplattform

P27 - projektet är en gemensam och modern plattform för betalningar inom Norden.
Building

P27 drar tillbaka sin licensansökan

P27 har dragit tillbaka sin ansökan om clearing-tillstånd från Finansinspektionen. Detta på grund av förändrade förutsättningar för P27:s planerade verksamhet. P27 och ägarbankerna kommer nu att omvärdera initiativets inriktning och omfattning. Mer information om detta kommer framöver. 

Ägarbankerna tar fullt ansvar för den svenska betalningsinfrastrukturen och nuvarande betalningstjänster fortsätter opåverkade.

Bankgirot och P27 startar ett gemensamt projekt för att ta fram målbild och plan för den framtida svenska betalningsinfrastrukturen.

Mer information kan du läsa på dessa webbplatser:

Se även Frågor och svar nedan.


Vad innebär P27?

En nordisk satsning 

P27 Nordic Payments Platform är en nordisk satsning där målet är att skapa en gemensam modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden. Det är ett bankgemensamt projekt där syftet är att främja handeln inom och mellan de nordiska länderna bland annat genom att möjliggöra betalningar i realtid över gränserna. För Handelsbanken är detta ett viktigt initiativ och stort fokus läggs på att förbereda den omställning som P27 kommer att innebära.

Nuvarande betalinfrastruktur är föråldrad och behöver uppdateras genom en mer flexibel plattform. Du som kund kommer kunna se och ta del av de förändringar som P27 projektet kommer att innebära de nästkommande åren. 

Du hittar information längre ner på sidan om hur P27 påverkar dig som kund, tidplan samt vad du behöver göra. 

P27 Nordic Payments Platform inväntar för närvarande nödvändiga myndighetstillstånd för att få starta sin verksamhet. Informationen på denna sida förutsätter att bolaget erhåller dessa tillstånd.

Svar på de vanligaste frågorna om P27 och hur det påverkar dig hittar du längre ner på sidan.

Fördelar med den nya plattformen

  • Stabilt system med hög driftssäkerhet
  • Förbättring av befintliga betaltjänster
  • Möjliggör nya betalningstyper
  • Nya tjänster kan introduceras snabbare

Vad gör jag om jag inte hittar svaret på min fråga här?


Övergången till ISO - den internationella formatstandarden

Den 1 april 2022 går Handelsbanken över till ISO-formaten och i denna film får du veta vilka filförändringar du kan behöva göra. Dessutom berättar systemleverantören Pagero om sina konverteringstjänster.

Vilka förändringar är på gång inom filkommunikation?

Experter från Handelsbanken och från systemleverantören Fortnox resonerar kring övergången till den internationella filstandarden ISO 20022, som används inom P27. 
Vilka fördelar har de nya formaten och vad behöver du göra?

Hur påverkar den nya betalningsplattformen mig som kund ?

Bytet till den nya betalplattformen kommer inte innebära några större förändringar för dig som privatkund till att börja med. Du kommer kunna fortsätta att göra dina faktura-/leverantörsbetalningar till både bankgiro och plusgiro som vanligt. Swish kommer att fungera som tidigare och likaså utbetalningar av löner, pensioner och bidrag sker enligt samma regler. Men vissa förbättringar i dessa tjänster kommer att införas, exempelvis kommer du kunna skicka med en längre text i referensfältet och betalningarna kommer fram snabbare. 

För dig som företagskund kommer den nya betalplattformen innebära en del förändringar. Hur dessa påverkar ditt företag hittar du längre ned på sidan. 

På sikt kommer den nya betalplattformen innebära att nya tjänster kan introduceras. Flera planeras redan och andra kommer att tas fram av bankerna och andra kreativa aktörer på marknaden.

Bland de tjänster som redan planeras finns en ökad möjlighet att göra realtidsbetalningar (instant) samt en ny tjänst för att presentera och betala fakturor, vilken på sikt kommer att ersätta Bankgirots Autogiro- och E-fakturatjänster.

När P27-projektet introduceras i övriga nordiska länder ska betalningstjänsterna fungera smidigt även över landgränserna och oberoende av vilken valuta du vill använda. 

 fulfilled criterias

Tidplan 

P27-projektet kommer att löpa under flera år och pågå under flera etapper. Den första delen av migreringen avser betalningar i svenska kronor inom Sverige och löper under 2022-2025. Migreringen av de svenska bankernas betalplattform till P27 leds av en transformationskommitée inom Bankföreningen. Du kan läsa mer om den nya betalplattformen och om arbetet med förflyttningen på 

P27 Nordic Payments Öppnas i nytt fönster och Bankföreningens webbplats Öppnas i nytt fönster.


Vad behöver jag göra?

Som privatperson kommer införandet av P27 inte innebära några större förändringar. Företagskunder med filkommunikation till banken är de som kommer att märka av förändringen mest, eftersom man kan komma att behöva byta filformat. En viktig del i omställningen är att filkommunikation ska ske enligt formatstandarden ISO 20022. Äldre format kommer därmed att fasas ut. Vår rekommendation är att du vänder dig till din systemleverantör för att försäkra dig om att ditt affärssystem är "P27-kompatibelt".

Har du ett affärssystem som är anslutet till Handelsbanken genom Bankintegration eller Affärstjänster behöver du inte göra något. Vi ser till att dina automatiserade rutiner fortsätter att fungera genom övergången. Om systemet inte uppfyller de nya kraven behöver det utvecklas. Om det inte är möjligt, behöver systemet bytas ut. Vi kan i så fall rekommendera något av de system som är integrerade med Handelsbanken genom Bankintegration eller Affärstjänster.

Affärstjänster  Öppnas i nytt fönster
Bankintegration Öppnas i nytt fönster


Företag

Filkommunikation direkt med Bankgirot stängs ner

I samband med att Bankgirot ersätts av P27 behöver du som har direkt filkommunikation med Bankgirot (vanligen BGLink) ändra din lösning. All kommunikation ska i fortsättningen ske via bankerna. Om du inte redan har en kommunikationslösning hos din bank behöver detta etableras. 

Nytt filformat enligt ISO-standard 

I samband med övergången till P27 är det den moderna och internationellt etablerade formatstandarden ISO 20022 som ska användas för betalningsfiler. Den kommer att ersätta de lokala filformat som till stor del används för inhemska betalningar/betalningsinformation i Sverige, till exempel LB, KI och BGMax.

De första gamla filformat som banken kommer att fasa ut är LB, KI och UTLI/SISU, vilket sker under Q1 2022. Mer information kan du hitta under avsnittet för Systemleverantörer.

Hantering av kreditnotor

Som en konsekvens av bytet till ISO 20022 och Nordic Payment Councils NPC:s regelverk förändras hanteringen av kreditnotor. Ett betalningsuppdrag behöver i fortsättningen ha ett positivt belopp. Det innebär att enstaka kreditnotor inte kan skickas in i banksystemet. Kreditnotor kan fortfarande utgöra en del av en betalning men bevakning och avräkning måste hanteras av ditt eget system. Om kreditnotor ingår i en betalning får de alltså inte resultera i att betalningsbeloppet blir noll eller negativt.

Mer omfattande referenser

Den nya standarden gör det möjligt att ha mer omfattande och strukturerade referenser. Detta kan både avsändande och mottagande part ha glädje av. Som betalningsmottagare kan förändringarna innebära att man behöver se över sina system och rutiner för avstämning av reskontror och bankkonton.

P27-kompatibla affärssystem

De flesta av ovanstående förändringar är inom områden som normalt hanteras av, och därmed påverkar, ditt affärs- eller ekonomisystem. Det är därför viktigt att du snarast börjar undersöka hur pass "P27-kompatibelt" ditt system är.

Hanterar systemet redan i dagsläget kommunikation enligt ISO 20022-standarden är troligen anpassningsbehovet begränsat. Om leverantören inte kan säkerställa en anpassning eller om ett egenutvecklat system används, bör du överväga att byta system. Det bästa alternativet är i så fall att välja ett lämpligt system med vilket Handelsbanken har kommunikation genom Bankintegration eller Affärstjänster. 

Affärstjänster Öppnas i nytt fönster
BankintegrationÖppnas i nytt fönster

Det finns även aktörer på marknaden som erbjuder konvertering av filer mellan de gamla formaten och ISO-formaten. En av dessa är Pagero, med vilka Handelsbanken har ett samarbete. Information om deras tjänster och intresseanmälan kan göras på Pageros webbplats.

PageroÖppnas i nytt fönster

Oavsett vilken lösning ni väljer kommer Handelsbanken hjälpa er och er systemleverantör att genomföra de anpassningar som kan komma att behövas. 

Frågor och svar om P27

Kvinna i kavaj skriver på dator

Koppla ditt affärssystem med banken 

Koppla ihop banken med ditt affärssystem via bankintegration och få automatiserad avstämning. Då slipper du hantera betalningsfiler manuellt i internetbanken.Vi samarbetar med flera affärssystem. 

Bankintegration