P27 − Ny nordisk betalplattform

P27 - projektet är en gemensam och modern plattform för betalningar inom Norden.
Ett möte med deltagare från hela Norden

P27-initiativet omorienteras

Som en konsekvens av förändrade marknadsförutsättningar, har P27 dragit tillbaka sin licensansökan för att bedriva nordisk clearing-verksamhet.

Behovet av att modernisera den svenska betalningsinfrastrukturen kvarstår. P27 och Bankgirot har därför startad ett gemensamt projekt för att analysera och genomföra dessa förändringar.

Under tiden som arbetet pågår fortsätter Bankgirot att driva de befintliga betalningssystemen.

Erfarenheter från P27-initiativet kommer att tillvaratas, till exempel filkommunikation baserad på den nordiska tolkningen av ISO 20022-standarden.

Mer information om planerna kommer att publiceras så snart som de fastställts. 

Läs mer om projektet på dessa webbplatser:

Se även Frågor och svar nedan.

Frågor och svar om P27

 • Förutsättningarna för verksamheten har kraftigt förändrats, bland annat genom att danska banker beslutat att inte använda systemet för betalningar i danska kronor.

 • P27:s fokus har ändrats från en nordisk lösning till att utveckla det svenska betalningssystemet. Man har därför startat ett nytt gemensamt projekt tillsammans med Bankgirot.

 • De nuvarande systemen fortsätter fungera som tidigare. Bankgirot kommer att fortsätta sin verksamhet så länge som det behövs.

 • Det svenska betalsystemet behöver moderniseras och målsättningen för effektiva lokala svenska betalningar kvarstår  i det nya projektet

 • Nej! ISO-formaten har många fördelar och kommer att användas också i det framtida systemet.

 • Slutdatum för detta är inte fastställt.

 • Den formatstandard som kommer att användas och som blir allt mer dominerande även internationellt heter ISO 20022. Denna standard kommer successivt att ersätta befintliga format och kan användas till både svenska betalningar och internationella betalningar.

 • Handelsbanken slutade ta emot LB-filer 31 mars 2022. Formatet ersätts av ISO pain.001.

 • När man skickar betalningsfiler i formatet pain.001, får man återrapportering av utförda betalningar i formatet camt.054 debet, inte LB Åter. Detaljerad betalningsinformation finns även i kontoutdraget camt.053 extended.

 • Handelsbanken slutade ta emot KI-filer 30 april 2022. Formatet ersätts av ISO pain.001.

 • Ni behöver upprätta en kommunikation med respektive bank eller gå via en servicebyrå, t ex Pagero, som samlar ihop filer och skickar till redovisningsbyrån. 

 • Ja det kan du göra. 

 • Alla typer av betalningar, inklusive utlandsbetalningar utanför Norden, kan utföras i filformatet pain.001.

 • Samtliga ankommande betalningar från utlandet redovisas i samma fil (camt.054 credit, camt.053, camt.053 extended).

 • Man kan ha kvar bankgironummer som mottagarkonto. 

 • UTLI och SISU ersätts av filformatet pain.001, vilket kan användas för alla betalningar, inklusive samtliga utlandsbetalningar.

 • Nej, inga nya avtal/fullmakter behövs. Du behöver endast testa det nya filformatet.

 • Det behövs inga nya avtal eller fullmakter. För att öppna upp alternativet Betalningar/Löner [pain.001] måste först en testfil ha godkänts. Det gör man genom att i Filhantering skicka in en fil i Administrera/Testa fil. Den mottagna filen kontrolleras och resultatet kan man se i Sök fil/Skickade filer. Här får man en testrapport som visar eventuella fel i formatet eller ingående betalningar. När felen korrigerats vid källan, kan man göra om testen ett obegränsat antal gånger. När man har en godkänd testfil, kan man börja skicka in sina betalningsfiler i det nya formatet.

 • Du behöver veta medarbetarens kontonummer och om du gör filbetalningar ska de skickas i formatet pain.001. Mottagarens kontonummer kan anges både som svenskt kontonummer eller som IBAN.

  Pain.001-filen innehåller mottagarens namn, vilket innebär att du kan behöva se över fullmakterna som reglerar vem som kan se uppgifterna.

 • Bevakning och nettning av kreditfakturor behöver hanteras av affärssystemet innan betalningen skapas. Man kan inte kvitta mer än att betalningens nettobelopp är positivt. De ingående debet- och kreditfakturornas referenser kan skickas med betalningen.

 • Innan filen skickas in bör man ha kontrollerat att den är formatmässigt korrekt, så kallat schemavalidering. Det görs med en XML-validator (separat programvara). Som stöd för denna kontroll tillhandahåller banken XSD-scheman på vår webbsida om Schemavalidering av filer Öppnas i nytt fönster. Om filen klarar denna test, kan man sedan kontrollera att även innehållet följer reglerna genom att testa den i Internetbanken under Filhantering/Administrera/Testa fil.

 • Handelsbanken fortsätter att leverera dessa filer. Slutdatum för filformatet är inte ännu satt. Formatet kommer att  ersättas av ISO camt.054 credit.

 • Alla implementationsguider kommer att följa NPC:s regelverk men mindre olikheter kommer troligen att finnas. Handelsbankens implementationsguider för ISO 20022 finner du genom länken Filformat längre ner på sidan.
 • En separat filkommunikation kommer att behöva etableras med respektive bank. Eventuellt kan en systemleverantör/servicebyrå erbjuda en flerbankslösning.

 • Det enklaste sättet är att använda Sänd fil respektive Ta emot fil i Internettjänsten. Om man vill automatisera överföringen, kan även direkt kommunikation mellan företagets och bankens datorer upprättas, en sk host-to-host-lösning. Det enklaste sättet att få en framtidssäker filhantering är att välja ett affärssystem som kommunicerar med Handelsbanken genom tjänsten Bankintegration. Denna lösning är lätt att ansluta sig till och automatiserar dina betalningsrutiner.

  Bankintegration

 • Ja, OCR är en godkänd strukturerad referens. Om OCR används, är det är viktigt att avsändaren anger en korrekt referens, annars kommer betalningen att avvisas. 

 • Det finns aktörer på marknaden som erbjuder konvertering av filer mellan de gamla formaten och ISO-formaten. En av dessa är Pagero, med vilka Handelsbanken har ett samarbete. Information om deras tjänster och intresseanmälan kan göras på Pageros webbplats. 

  Pagero Öppnas i nytt fönster

 • Det går bra att skicka in din fråga till p27@handelsbanken.se

Läs också

Två kollegor diskuterar vid datorn

Koppla ditt affärssystem med banken 

Koppla ihop banken med ditt affärssystem via bankintegration och få automatiserad avstämning. Då slipper du hantera betalningsfiler manuellt i internetbanken.Vi samarbetar med flera affärssystem. 

Bankintegration