1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Stärkt likviditet

Stärkt likviditet

Vid oväntade händelser, lågsäsong eller uppstart kan krediter jämna ut kassaflödet. Förbered din kredit i god tid så du får den bästa lösningen.

Kontokredit

Med en kontokredit har du alltid pengar tillhands. Den nyttjade krediten regleras när pengar kommer in på kontot. Kredit kan kopplas till i stort sett alla företagskonton. Du kan även få kredit i annan valuta än SEK.

Likviditetsplanering

Få full kontroll på företagets betalningsförmåga. Likviditetsplanering handlar om att förutse flödet av in- och utbetalningar vid olika tidpunkter. Då har du möjlighet att agera i tid om det behövs.