1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Investeringar

Investeringar

Finansiera företagets maskiner, bilar, datorer och andra inventarier hos oss. Räkna på vad som är mest fördelaktigt för ditt företag, att hyra eller att äga.
pickup

Leasing

Leasing är ett sätt att hyra som gör att du sprider investeringskostnaden. Du påverkar inte företagets likviditet eftersom det inte binder något kapital. Vi erbjuder Grön leasing.

Avbetalning

Dela upp din betalning. Avbetalning är en finansieringsform där den utrustning du köper fungerar som säkerhet för krediten. Vi erbjuder Grön avbetalning.

Ikon med hand som håller i värdepapper

Banklån

Låna till din investering och få en jämn månadskostnad. Du lämnar någon form av säkerhet, till exempel befintligt varulager.


Hyra eller äga – vad passar dig?

Leasing Avbetalning Banklån
Kortfattad beskrivning Du binder inte något kapital utan betalar för användning. Du får göra avdrag på hela månadsavgiften. Du äger utrustningen men betalar inte allt på en gång. Du får lyfta momsen och göra avskrivningar. Du sprider betalningen över tid. Dra av moms och gör avskrivningar på investeringen.
Ägandeform Du hyr Du äger Du äger
Betalning Leasingavgift Ränta och amortering Ränta och amortering
Tid Vanligtvis 3-7 år Vanligtvis 3-7 år Vanligtvis 3-7 år
Moms Vanligtvis helt avdragsgill
(50% för personbil)
Vanligtvis avdragsgill
(ej personbil)
Vanligtvis avdragsgill
(ej personbil)
Säkerhet Objektet du hyr Objektet du köper Annat, till exempel
företagsinteckning eller borgen