1. Finansiera fastigheter

Finansiera fastigheter

Bygga nytt, bygga om eller köpa en fastighet? Dina behov bestämmer hur finansieringen ser ut.

Låna till fastighet

Finansiering efter dina behov

Oavsett om du vill bygga nytt, bygga om eller köpa en fastighet kan vi hjälpa dig med rätt finansiering. Dina behov bestämmer hur finansieringen ser ut. Marknadsvärdet och det geografiska läget på fastigheten styr, bland annat, hur mycket du kan låna. För fastighetslån i Stadshypotek gäller normalt belåning mellan 60 och 75 procent av det marknadsvärde som Handelsbanken bedömt att fastigheten har. 

Vi finansierar bland annat: flerbostadshus, affärs- och kontorshus, bostadsrättsföreningar, ny- och ombyggnationer via byggnadskredit och skogs- och lantbruksfastigheter.

Anpassad amorteringsplan

Vi kan erbjuda flera olika amorteringsplaner. Tillsammans kommer vi överens om en amorteringsplan som passar dig. Ränta och amortering betalas månads- eller kvartalsvis i efterskott. Enklast betalar du genom att låta pengarna dras från ditt affärskonto i Handelsbanken på förfallodagen. 

Personlig bankkontakt

Börja med att fylla i en kreditansökan i internetbanken. Sedan kontaktar ditt bankkontor dig för att ordna med finansieringen. Du får hjälp av bankkontoret genom hela finansieringsprocessen. Därefter finns vi ett telefonsamtal eller mejl bort för ytterligare stöd och råd.

Är du inte kund i Handelsbanken? För att bli kund behöver du träffa oss. Kontakta närmaste bankkontor för att boka tid.

Logga in och fyll i kreditansökanÖppnas i nytt fönster
Hitta bankkontor

Räntealternativ

Fast eller rörlig ränta
Välj mellan ett flertal olika bindningstider – allt från 90 dagar till 10 år.

Räntesäkring
Om ränteläget är gynnsamt kan du räntesäkra ett lån som ska betalas ut längre fram i tiden.


Finansieringen under tiden ni bygger

Byggnadskredit

När ditt företag ska bygga om eller bygga nytt kan en byggnadskredit hjälpa er med finansieringen under byggtiden. På så sätt nyttjar ni inte mer kredit än vad som behövs för tillfället. När allt är klart lägger vi om krediten till ett vanligt lån.

Ett byggprojekt kan ta lång tid. Då kan det vara en extra trygghet, att genom en räntesäkring, kunna kalkylera vilken ränta det kommande fastighetslånet kommer att ha. Genom räntesäkring har du möjligheten att låsa räntan på hela eller delar av lånet redan från byggstart och upp till cirka tre år framåt i tiden, beroende på lånebeloppets storlek.


Gröna lån för en hållbar miljö

Som företagskund kan du ansöka om gröna lån för byggnader. Vi erbjuder gröna lån till företag som äger byggnader som är miljöcertifierade eller energieffektiva, företag som tänker bygga nya miljö- och klimatsmarta byggnader eller företag som som genomför energieffektiviseringar. Byggnader vi finansierar kan vara antingen flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och hyreshus, eller kommersiella byggnader som gallerior och kontorshus.

Finansiering via gröna lån är förenade med vissa tekniska kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat.

Ikon fastighet med löv - hållbart

Ikon Flerfamiljsfastighet

Bostadsrättsföreningar

Oavsett om ni är en befintlig bostadsrättsförening eller om ni bor i ett hus som ska ombilda, så har vi de finansiella lösningar som föreningen behöver. Vi ser även till föreningens hela behov, inte bara finansieringen.

Ikon Skog och lantbruksfastigheter

Skogs- och lantbruksfastighet

Det kan löna sig att ta hjälp av experter inom både jordbruk och finansiering för att lyckas med ett gårdsköp. Normalt kan du få bottenlån upp till 75 procent av fastighetens värde. På bottenlånet kan du välja rörlig eller fast ränta.