Överlåtelseavtal - så fungerar det

Överlåtelseavtal förknippas främst med försäljningar av bostadsrätter. Här får du reda på vad ett överlåtelseavtal, när det används och vad det måste innehålla.

Vad är ett överlåtelseavtal?

Överlåtelseavtal används främst vid och förknippas mest med försäljningar av bostadsrätter. Överlåtelseavtalet är en juridiskt bindande handling som undertecknas av både säljaren och köparen.

Överlåtelseavtalet intygar att den tidigare ägaren överlåter sin rätt att nyttja bostaden till den nya ägaren. Det är alltså inte själva bostaden som överlåtits vid försäljning av en bostadsrätt. 

När du köper en bostadsrätt blir du nämligen inte ägare till bostaden ifråga. Istället blir du medlem i en bostadsrättsförening som i sin tur ger dig rätt att nyttja bostaden. 

Det är av den här anledningen som överlåtelseavtal används vid försäljning av bostadsrätter istället för köpekontrakt som används när du köper ett hus

Ett överlåtelseavtal ska alltid upprättas när en bostadsrätt byter ägare, det spelar ingen roll hur själva överlåtelsen gått till. Om du exempelvis fått en bostadsrätt som gåva krävs också ett överlåtelseavtal, i form av ett gåvobrev (en typ av överlåtelseavtal). Gåvan blir inte juridiskt giltig förrän det finns ett gåvobrev.

Kvinna ser sig om i ett kök
När du köper bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening som i sin tur ger dig rätt att nyttja bostaden.

Överlåtelseavgift - vad är det?

När en bostadsrätt byter ägare, till exempel genom försäljning, kan bostadsrättsföreningen ta ut en avgift som kallas överlåtelseavgift. 

Ansvaret för att betala överlåtelseavgiften kan falla på både säljaren och köparen, det varierar mellan olika föreningar

Överlåtelseavgiften får maximalt vara 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket motsvarar lite mer än 1 300 kronor 2023. 

Om du är osäker på vad som gäller kring överlåtelseavgiften  kan du titta i föreningens stadgar, där framgår om föreningen tar ut någon överlåtelseavgift vilken av parterna som har betalningsansvaret.

Kan ett överlåtelseavtal bli ogiltigt?

Ett överlåtelseavtal kan bli ogiltigt vid vissa händelser. Det man ska komma ihåg är att överlåtelseavtalet är ett juridiskt bindande avtal. 

I det fall någon av parterna avsiktligt bryter avtalet slutar det att gälla. 

Om det händer kan den part som brutit avtalet bli skadeståndsskyldig. Ett exempel är om köparen inte betalar köpeskillingen i tid.

Det finns även andra omständigheter som kan göra överlåtelseavtalet ogiltigt.

Ett sådant exempel är om inte godkänner köparen. För att bostaden ska kunna överlåtas måste den nya ägaren vara medlem i föreningen. 

Vad ska stå i överlåtelseavtalet?

Det är viktigt att överlåtelseavtalet är skrivet på ett korrekt sätt och att alla nödvändiga uppgifter finns med. Om överlåtelseavtalet saknar grundläggande information, innehåller felaktiga uppgifter eller är utformat på fel sätt är överlåtelsen och bostadsaffären inte juridiskt bindande. 

Obligatoriska uppgifter:

● Bostadens pris

● Personuppgifter på köparen och säljaren

● Summa för handpenning och datum för betalning av den

● Specifika förutsättningar och villkor kopplade till köpet

● Datum för kontraktsskrivning

Tillträdesdag

● Information om bostaden som adress, lägenhetsnummer och föreningens namn och organisationsnummer (om det gäller en bostadsrätt)

● Säljarens och köparens underskrifter

Skillnader - överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

När en bostadsrätt säljs kan det antingen upprättas ett upplåtelseavtal eller ett överlåtelseavtal. Vilken typ av överlåtelseavtal som behövs beror på när bostadsrätten säljs och vilka parterna är. 

Köper du en bostadsrätt av en annan privatperson är det ett överlåtelseavtal som ska upprättas. Om du däremot köper en nyproducerad bostadsrätt tecknar du istället ett avtal med bostadsrättsföreningen. 

Vid köp av en nyproduktion eller en nyligen ombildad bostadsrätt krävs istället ett upplåtelseavtal. Upplåtelseavtal används även när en hyresrätt omvandlas till en bostadsrätt.

Frågor och svar

Läs fler relaterade artiklar

 - Handelsbanken.se

Köpa bostadsrätt

Att köpa bostadsrätt är en stor affär. Här har vi sammanfattat allt du behöver veta för en lyckad bostadsaffär.

 - Handelsbanken.se

Ska ni flytta ihop?

Vad roligt! Då finns det vissa saker du bör känna till. Här ger vi dig några nyttiga tips och råd på vägen.
Bolån - Handelsbanken.se

Få koll på kontantinsats

Ska du köpa nytt boende? Lär mer om hur kontantinsatsen fungerar och få några nyttiga tips du har nytta av.