Lär dig lagfart på mindre än 5 minuter

Ta reda på hur du fixar en lagfart och varför det är så viktigt. Här får du svar på dina viktigaste frågor och kan ta del av våra bästa tips.

Vad är en lagfart?

Är du ny ägare till en fastighet? Se då till att du har en lagfart för din villa, ditt fritidshus eller din tomträtt. Det är viktigt för att kunna bevisa att det faktiskt är du som är ägare till fastigheten, detta gäller oavsett om du ärvt, fått eller köpt en fastighet. Men låt oss ta allting från början.

En lagfart är en registrering i Lantmäteriets register som intygar att det är du och ingen annan som äger en viss fastighet. När du köper en fastighet som en villa, fritidshus eller tomträtt ska du ansöka om en lagfart hos Lantmäteriet. 

Ansökan om lagfart ska i huvudsak vara inne senast tre månader efter tillträdet, det finns dock vissa undantag från denna regel som Lantmäteriet kan redogöra för. Det spelar alltså ingen roll om du köpt, ärvt eller fått fastigheten som en gåva. Numera är lagfarter digitala och finns lagrade i Lantmäteriets fastighetsregister. 

Kostar lagfarten något?

Hur mycket det kostar att registrera en lagfart hänger på hur det gått till när man förvärvat fastigheten. Om du fått fastigheten i gåva, arv eller vid bodelningen är saken enkel. Då behöver du endast betala en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 825 kronor. 

Har du däremot betalat för fastigheten ska du även betala stämpelskatt i samband med registreringen av lagfarten. För privatpersoner ligger stämpelskatten på 1,5 procent av köpeskillingen eller fastighetens taxeringsvärde från föregående år. 

Stämpelskatten för lagfarter beräknas utifrån det högsta av de två beloppen. Företag och andra juridiska personer betalar en något högre stämpelskatt på 4,25 procent, av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet. 

Om du vill veta mer om olika fasta avgifter och engångsavgifter eller få andra kluriga ord förklarade så vill vi tipsa om vår användbara ordlista. Här förklarar vi alla ord som är bra att ha koll på i samband med köp av bostad, bostadslån, amortering och allt annat som diskuteras i samband med att man skaffar eller säljer en lägenhet eller fastighet.

Handelsbanken.se
Mäklaren eller köparens bank brukar hjälpa till med en lagfartsansökan. Inför tillträdet undertecknas ett köpebrev som sedan används som underlag när du ansöker om lagfarten.

FAKTA

Räkneexempel:

Lagfartskostnad - Köp av villa som privatperson

Du har köpt en villa med ett slutpris på 3 500 000 kronor som är taxerad till 3 250 000 kronor. Lagfartskostnaden kommer i det här fallet att landa på 53 325 kronor. Eftersom du betalat för villan ska du både betala stämpelskatt och expeditionsavgiften. Stämpelskatten beräknas utifrån köpeskillingen eftersom den är högre än taxeringsvärdet.

Uträkningen ser ut så här:

3 500 000 kronor (villans slutpris)  x 0,015 (stämpelskatt) = 52 500 kronor + 825 (expeditionsavgift till Lantmäteriet) = 53 325 kr. 

3 anledningar varför lagfarten är viktig

1. Lagfarten är ett juridiskt bevis som intygar att du äger bostaden

Det finns flera olika scenarion där avsaknaden av en lagfart skulle kunna orsaka bekymmer. 
Om du köpt en bostad och inte registrerat överlåtelsen hos Lantmäteriet skulle, i värsta fall, den tidigare ägaren kunna sälja bostaden en gång till och till någon annan, som i sin tur blir registrerad ägare och får lagfart på fastigheten. Då blir det svårt att bevisa att du är den rättmätige ägaren till bostaden. 

2. Om lagfart saknas möjliggörs tvister

 Anta exempelvis att du äger ett fritidshus tillsammans med två syskon eller vänner. Efter några år gör ni en överenskommelse och du köper sedan ut de andra två delägarna. Du är nu ensam ägare till stugan. Eller? Om du inte registrerat det nya ägandet som intygar att du är ny och ensam ägare kan läget snabbt bli väldigt besvärligt, till exempel om någon av de tidigare delägarna skulle ångra affären. Uppgifterna i registret skulle nämligen även fortsatt säga finns tre ägare till fastigheten.

3. Lagfarten behövs vid ytterligare belåning av fastighet

För att banken ska ha möjlighet att bevilja ett lån med din bostad som säkerhet behöver du först bevisa att det faktiskt är du som äger den. Av uppenbara skäl kan du inte belåna en fastighet som du inte äger. 

Frågor och svar

Läs fler relaterade artiklar

Handelsbanken.se

Pantbrev - vad är det?

Hur pantbrev fungerar i praktiken.

Ett par har stannat upp med sina cyklar på ett torg, båda tittar på mannens mobiltelefon.

Så fungerar bolån

Lär dig med om bolån.

 - Handelsbanken.se

Köpa fritidshus

Vad skiljer det från annat boende?