Ett fasad på ett bostadshus med balkonger i olika färger.Ett fasad på ett bostadshus med balkonger i olika färger.

Så kan fastighetsbolag sänka sina energikostnader

Klimatförändringar och ökade energikostnader skapar utmaningar för fastighetssektorn. Se våra tips på energieffektivisering.

Spara genom att energieffektivisera

Fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp (2023) och följderna av klimatförändringarna, som till exempel skyfall, översvämningar och värmeböljor, blir allt mer påtagliga för fastighetsägare. Tillsammans med högre energipriser skapar det nya utmaningar för fastighetsägande bolag. 

Gabriel Åkerling, energispecialist på Sweco, menar att fastighetsägare kan göra mycket, både för att minska sina klimatrisker och sänka sina kostnader genom att energieffektivisera. Här svarar han på frågor och ger sina tips.

Större behov att kartlägga eventuella skaderisker 

Det här är en ny verklighet för fastighetsägare som innebär ett större behov av att kartlägga sitt fastighetsbestånd med utgångspunkt i risken för att drabbas av klimatförändringar och skydda sig mot en svängande energimarknad. 

– Med en god förståelse för de risker som kan drabba fastighetsbeståndet kan man sen skapa en plan för åtgärder, berättar Gabriel Åkerling.

– Riskerna beror på till exempel väderförhållanden, geografiskt läge, geologiska förutsättningar och evetuell närhet till vattendrag, fortsätter Gabriel Åkerling. 

Arbeta förebyggande för att minska skaderisken

Ett sätt att praktiskt arbeta förebyggande är att se till att det finns backventiler installerade i fastigheten. Att se över var vatten lättast kan ta sig in i fastigheten, som till exempel i entréer, i källare, vid låga fönster och ventilationsöppningar samt att åtgärda det som är möjligt. 

En anpassning till ett varmare klimat kan vara att öka mängden skuggande träd, se över ventilationssystemet och möjlighet till kylåtervinning sommartid. Att installera solskydd vid fönster och undvika mörk färg på tak är tips på andra åtgärder.  

Vid en nybyggnation är det till exempel strategiskt bra att tidigt ha med dessa frågeställningar då dessa skaderisker förmodligen kommer att få en allt större betydelse framöver. 

Försäkringsbolag kan ställa högre krav 

Byggnader med risk att drabbas av klimatförändringar kan bli allt svårare att försäkra och eventuellt kommer försäkringsbolagen att ställa högre krav på att fastighetsbolagen vidtar åtgärder för att förebygga och minska skaderisken. Om det till exempel har skett en översvämning i området tidigare finns risk att försäkringsbolaget inte ser det som en oförutsedd händelse om det händer igen. 

– Det är bra att även här jobba förebyggande och ha en dialog med sitt försäkringsbolag och hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar gällande villkoren säger Gabriel Åkerling. 

Enkla åtgärder som spar energi

Att minska energianvändning är en viktig del i det långsiktiga arbetet för att minska fastigheters klimatpåverkan. Och inte minst för att minska energikostnader som är en av de största utgiftsposterna. 

– Till att börja med kan man se över fastighetens energitjuvar, till exempel bortglömd teknik som värmeslingor som står på över sommarmånaderna eller se över temperaturen i allmänna utrymmen som ofta kan vara lite lägre än i övriga rum. Närvarodetektorer för att styra belysning är ett effektivt sätt att låta lampor lysa bara när de verkligen behövs, förklarar Gabriel Åkerling. 

Från och med augusti 2023 fasas lysrör ut från marknaden i enlighet med EU direktiv. Det är därför hög tid att börja byta sådana armaturer till LED då produktion av dessa kommer att upphöra. 

Utför en energikartläggning

Ett effektivt sätt att få kontroll på sin energianvändning är att utföra en energikartläggning och utifrån den hitta vilka förbättringar som gör mest nytta. 

Tänk även på synergieffekter mellan olika effektiviseringsåtgärder och till exempel underhållsåtgärder. Om till exempel ytterväggar ska putsas om, kanske det finns möjlighet att samtidigt byta fönster eller tilläggsisolera väggar när en byggställning ändå ska monteras upp. 

Tips från specialisten

Handelsbanken.se
Gabriel Åkerling, energispecialist på Sweco.

Energieffektivisera fastigheten - tips

Investera i enkla återgärder för att sänka energikostnader

 • Genomför en energikartläggning.
 • Installera närvarodetektorer för belysning i trapphus, källare/vind.
 • Byt belysning till LED. Börja med att byta lysrörsarmaturer.
 • Förbättra fastighetens fönster och se över tätningslister. 
 • Se över styrning av värme och ventilation så att systemen bara går när de ska. 
 • Byt gamla frånluftsfläktar till nya moderna och gärna med styrning på utomhustemperaturen.

Se upp för energitjuvarna! 

 • Fel inställda värmekurvor – ofta skruvar någon upp värmekurvan när en hyresgäst fryser istället för att fundera över om det är dags för en injustering eller nya tätningslister till fönstren. 
 • ”Bortglömd teknik” som står på i manuellt läge, exempelvis värmeslingor som står på under sommarmånaderna. 
 • Ingen återvinning på ventilationen – uppvärmd inomhusluft som släpps rakt ut i kylan utan att bidra till att minska energianvändningen för den nya luften som tas in. 
 • Förluster i varmvattencirkulationen leder till att värme går outnyttjad i schakt. Kontrollera skillnad mellan framledning och returtemperaturer för att få en bild av förlusterna i systemet. Se till att varmvattentemperaturen inte överstiger 60C. 

Frågor och svar

Upptäck Energikollen – nu även för BRF och fastigheter

Handelsbanken.se

Energikollen - energieffektivisera och sänk kostnaderna

Med Energikollen kan du som fastighetsägare på ett enkelt sätt få tips som både kan leda till lägre kostnader och minskad klimatpåverkan.

 • Kartlägg er fastighets energiförbrukning och få en ökad förståelse för er energianvändning
 • Få rådgivning av en energispecialist    
 • Gör verklighet av planerna

Du kanske också är intresserad av

En man och en kvinna som står en butik.

Är ditt företag rustat inför en kris?

Oväntade händelser som översvämningar, strömavbrott eller störda transporter? Förbered företaget med dessa enkla steg.
Två barn som promenerar i en skog.

Ökade krav på hållbarhet

Nästa år ökar kraven på hur svenska företag ska rapportera sitt hållbarhetsarbete. Vad betyder det i praktiken?
En kvinna som sätter upp post-it lappar på en vägg.

AI och klonade röster ett växande hot

Svenska företag utsätts för allt fler cyberattacker och IT-relaterade brott. Se tipsen för att öka IT-säkerheten.