Fastighetsföretag

I en föränderlig värld ställs nya krav på fastighetsbranschen. Här får du inspiration och tips som hjälper din verksamhet framåt.

Inspiration och tips för fastighetsföretag

En familj står framför en rödmålad stuga i strålande sol.
15 april 2024

Intresset för återbruk ökar

Att minska svinnet och öka återbruket. Det är målet när flera konkurrerande bolag startade butik för återbruk av byggvaror.

Återbruk av byggvaror ger minskade klimatutsläpp
Bostadshus i månens sken.
15 april 2024

Förhindra brott i din fastighet

Att få in kriminell verksamhet i sin fastighet kan bli en mardröm. Men det finns åtgärder för att undvika kriminella hyresgäster.

Stoppa kriminella hyresgäster
En tunnel som är dränkt i regnvatten.
31 januari 2024

Tufft för fastigheter i utsatta lägen

Antalet översvämningar, skyfall och extremväder ökar. Och hanteringen av klimatrisker ställer nya krav på fastighetsbolag.

Klimatrisker ställer nya krav på fastighetsbolag
Byggjobbare  en lagerlokal.
23 januari 2024

Nya möjligheter för fastighetsägare

Efterfrågan på lagerytor utomhus ökar, vilket ger nya möjligheter för fastighetsägare med obebyggd mark.

Dra nytta av marken – och öka intäkterna
Handelsbanken.se
27 november 2023

Spara genom att energieffektivisera

Klimatförändringar och ökade energikostnader skapar utmaningar för fastighetssektorn. Se våra tips på energieffektivisering.

Så kan fastighetsbolag sänka sina energikostnader
En kvinna på promenad utomhus.
25 september 2023

När kulturen räddar staden

I Linköping har staden under våren 2023 satsat på mer kultur för att väcka nytt liv i centrum – och öka antalet besökare.

Linköping stärker city med kultur
En mäklare och två spekulanter vid ett hus.
22 september 2023

Läge att hitta en bra fastighet?

Det råder stiltje på fastighetsmarknaden och antalet försäljningar har gått ner kraftigt. Men läget innebär också möjligheter.

Köpläge på lugn fastighetsmarknad