Linköping stärker city med kultur

En attraktiv stadskärna är värdefullt för många, inte minst för fastighetsbolag med lokaler i city. Så här har Linköping gjort för att väcka liv i centrum.

När kulturen räddar staden

Stigande besökssiffror till stadskärnan

Att handeln flyttar från city orsakar oro i många städer. I Linköping har ett nytt initiativ testats för att skapa mer liv och rörelse i centrum under sommaren. Kulturaktörer har lånat vakanta lokaler och skapat aktiviteter som lockat både stadsbor och turister. Resultatet har blivit stigande besökssiffror. 

– Vi ser att kulturen är ett viktigt verktyg för en levande och attraktiv stadskärna, säger Jessica Stille Törnqvist, vd för Linköping City Samverkan. 

Att ett brett utbud samt kulturella och kreativa upplevelser lockar människor till stadskärnan visar en mängd olika undersökningar. Under våren 2023 fick Jessica Stille Törnqvist en idé: varför inte utnyttja de lokaler i city som tillfälligt står tomma, och fylla dem med kultur?  

På kort tid lyckades hon få fastighetsägarna engagerade i att testa det nya konceptet. Resultatet blev LKPG Culture Pop-Up som genomfördes i somras – och blev en succé. Besökssiffrorna i city steg med 6 procent jämfört med året innan. 

– Vi är väldigt nöjda med projektet. Antalet besökare har ökat i innerstaden, vårt initiativ är en pusselbit i mixen av utbud, säger Jessica Stille Törnqvist. 

Gynnar alla aktörer i city 

Konkret innebar projektet att ett trettiotal kulturella och kreativa verksamheter från hela Östergötland fick kostnadsfri tillgång till tio lokaler i city under en månads tid, från mitten av juli 2023 till mitten av augusti 2023. Intresset för att medverka var mycket stort, omkring 50 intresseanmälningar kom in den första veckan. De verksamheter som valdes ut erbjöd allt från dans och teater till konst, keramik och foto. 

För kulturaktörerna har det inneburit en möjlighet att nå ut till en bredare publik. Men även annan verksamhet har gynnats. 

– När intresset för stadskärnan ökar ser vi också att det spiller över till övriga verksamheter, som kaféer och restauranger och övrig handel. Vår grundtanke är att kulturen är en viktig bärare för en attraktiv stadskärna, säger Jessica Stille Törnqvist. 

En nyckel till att projektet har kunnat genomföras så snabbt är att det skapades en referensgrupp där representanter från samtliga samarbetspartners medverkade.  

– Det blev ett effektivt sätt att bolla förslag och få snabb respons, säger Jessica Stille Törnqvist. 

Ett av de deltagande fastighetsbolagen är Lundbergs Fastigheter, som har omkring 50 kommersiella lokaler i Linköpings innerstad. Att stärka attraktionskraften i stadskärnan är en långsiktig målsättning för Lundbergs Fastigheter. 

– Vi jobbar hela tiden med att utveckla och bredda vårt utbud i citykärnan. Kultur och skapande är en viktig del av det. Det här är ett intressant sätt att erbjuda detta, säger Elisabeth Falk Olander som är kommersiell uthyrare på Lundbergs Fastigheter.

Petri Rask, Handelsbankens kontorschef i Linköping instämmer. 

– Det här är ett inspirerande exempel på hur näringslivet kan bidra till en ännu mer levande stadskärna och samtidigt ge möjlighet för lokala kulturprojekt att synas och att främja kulturlivet i Linköping.  

Siktar på fortsättning nästa sommar 

Att utfallet har varit positivt tycker även kulturnäringen. Vid en uppföljande enkät har nio av tio svarat att de är nöjda med sitt deltagande och gärna skulle återkomma. 

– Det är ett väldigt fint betyg. Nu hoppas vi att vi får med oss fastighetsägare och andra samarbetspartners för att genomföra det här igen, säger Jessica Stille Törnqvist. 

Rent ekonomiskt har kostnaden för projektet bestått av marknadsföring med framtagande av grafisk profil, marknadsplan och projektledning. Fastighetsbolagens bidrag har varit att utan ersättning upplåta tomma lokaler under perioden. 

Hur framtiden ser ut för projektet är ännu inte spikat, men såväl Lundbergs som Jessica Stille Törnqvist vill fortsätta nästa sommar. 

– Vi ser gärna att initiativet kommer tillbaka varje år och utvecklas vidare. Utöver de hårda målen kring antal besökare vill vi också att människor ska tycka om sin stadskärna. De ska känna att det finns ett utbud som passar dem och att det är roligt att vara där, säger Elisabeth Falk Olander. 

En förutsättning för en fortsättning är förstås att det finns tomma lokaler även nästa sommar. De lokaler som lånades ut 2023 kan ha mer långvariga hyresgäster nästa år.  

– Vi har en stabil marknad i city. Men någon av våra lokaler finns säkert tillgänglig, säger Elisabeth Falk Olander. 

Vårt erbjudande till dig som fastighetsägare

Handelsbanken.se
Jessica Stille Törnqvist, vd för Linköping City Samverkan
Handelsbanken.se
Elisabeth Falk Olander, kommersiell uthyrare på Lundbergs Fastigheter.
Handelsbanken.se

"Ett inspirerande exempel på hur näringslivet kan bidra till en ännu mer levande stadskärna!" 

 Petri Rask, kontorschef, Handelsbanken Linköping

Vi kan även hjälpa dig med

Hjälp och rådgivning vid företagsfrågor

Tips och råd genom företagets olika faser.
Äger du skog, har en gård eller driver ett lantbruk? 

Fler artiklar för dig som är fastighetsägare

Handelsbanken.se

Möjligheter på lugn fastighetsmarknad

Det råder stiltje på fastighetsmarknaden och antalet försäljningar har gått ner kraftigt. Men läget innebär också möjligheter.

Handelsbanken.se

Dags att sänka energikostnaderna? 

Klimatförändringar och ökade energikostnader skapar utmaningar för fastighetssektorn. Se våra tips på energieffektivisering.

Handelsbanken.se

Har du koll på likviditeten?

Frigör stora belopp för företaget genom att hitta bättre rutiner för fakturering. Bra tips i tuffare tider.