Köpläge för guldkorn på lugn fastighetsmarknad

Det råder stiltje på fastighetsmarknaden och antalet försäljningar har gått ner kraftigt. Men läget innebär också möjligheter.

Läge att hitta en bra fastighet?

Handelsbanken.se
Cassandra Steffensen, Croisette Real Estate Partner

Antalet fastighetsaffärer har sjunkit med 60–70 procent

De stigande räntorna har inneburit en stor förändring av fastighetsmarknaden, med sjunkande priser och avvaktande aktörer. Cassandra Steffensen är transaktionsansvarig på fastighetsrådgivaren Croisette Real Estate Partner. Hon uppskattar att antalet affärer har sjunkit med 60–70 procent i år, jämfört med ett normalår, såväl i Sverige som i resten av Europa. En stor anledning är att det finns ett gap mellan vad köparna är beredda att betala och det pris som säljarna förväntar sig. 

– Just nu finns ett ovanligt fönster där du kan få tag i guldkorn som sällan är till salu, med lägre konkurrens från andra köpare, säger Cassandra Steffensen som är transaktionsrådgivare vid fastighetsaffärer. 

– Säljare som inte får det pris de vill ha sitter ofta kvar och väntar på en vändning. Och många köpare har pausat sina förvärv av fastigheter då de har tyckt att det har varit för dyrt, säger hon. 

Möjlighet att hitta riktigt bra fastigheter till salu

Samtidigt betyder nuvarande marknad en möjlighet: de affärer som faktiskt görs rör ofta fina fastigheter med bra läge och bra kvalitet. 

– Det är ett ganska ovanligt fönster just nu där man kan få tag i riktigt fina objekt. En del säljare är ju av olika anledningar mer motiverade att sälja. Nu blir det inte samma budgivning och affärerna sker ofta utanför den öppna marknaden, säger Cassandra Steffensen. 

Stark tro på den svenska fastighetsmarknaden 

Den stora frågan under hösten är när botten på nedgången är nådd. Cassandra Steffensen ser flera tecken på att en vändning kan vara på gång. Hon träffar många investerare som börjar tala om köpläge – och även många utländska aktörer som letar efter sina första svenska förvärv. 

– Tron på fastighetsmarknaden i Sverige är i grund och botten stark och det finns mycket kapitalstarka aktörer på marknaden som letar efter förvärv. Under en ganska lång period har många stått och väntat på att fånga den fallande kniven. Men när man ser att räntan blir stabil, att inflationen kommer under kontroll och att vi förhoppningsvis får en mjuklandning i ekonomin – då tror jag att självsäkerheten kommer att öka på marknaden och att vi ser fler transaktioner som genomförs. 

Så här kan du utnyttja marknadsläget

För den som vill utnyttja marknadsläget och göra nya förvärv har Cassandra Steffensen ett par råd: 

1. Fokusera på kassaflödet 

Under många år har en stor del av totalavkastningen på fastigheter bestått av värdeökning. På lång sikt kommer däremot större delen av den genomsnittliga totalavkastningen på fastigheter som regel från kassaflödet, alltså de pengar som fastigheten genererar. Det har alltid varit viktigt med ett gott kassaflöde i fastigheter, men i det nya marknadsläget har det blivit ännu viktigare att säkerställa kassaflödet vid ett förvärv. 

– Fokus bör ligga på att det finns ett stabilt kassaflöde, med hyresgäster som kan betala hyran i tid och att fastigheten ligger i ett läge som har låg vakansrisk. Visst kan man även spekulera i en framtida värdeökning, förutsatt att fastighetens fundamenta är bra. Och somliga hyresvärdar är bra på att jobba upp värdet på fastigheten, genom att förhandla upp hyror till exempel. Men man kan inte enbart förlita sig på ”gratis” värdestegringar som kommer av att räntan går ner. 

2. Leta bra mikrolägen

Var fastigheten ligger har blivit ännu viktigare. Cassandra Steffensen tycker inte att man ska räkna bort vissa orter, snarare är det mikroläget inom en ort som är viktigt.  

Exempelvis inom segmentet lättindustrifastigheter finns det många starka lokala marknader i såväl större som mindre städer. En majoritet av företagen i Sverige är små och medelstora bolag, och alla dessa sitter inte i city på centrala kontor, resonerar Cassandra Steffensen. 

– I alla städer finns behov av industrifastigheter och verksamhetslokaler till exempelvis bilbesiktning och snickeri. Det gäller oavsett om det är Nässjö eller Stockholm. Bra mikrolägen med god efterfrågan på lokaler och bostäder kan man hitta i alla tätorter, säger hon. 

Vårt erbjudande till dig som fastighetsägare

Läs fler artiklar från Företaget och ekonomin

Kvinna mot en gul vägg

En lyckad satsning i Linköping

En livlig stadskärna är värdefull, särskilt för fastighetsbolag i city. Så har Linköping lyckats.
Kollegor vid dator

Öka likviditeten i ditt företag

Frigör stora belopp för företaget genom att hitta bättre rutiner för fakturering. Bra tips i tuffare tider. 
Handelsbanken.se

Gå i pension på deltid?

Att fortsätta jobba, men få mer fritid? Läs experterna tips om deltidspension.