Bild på ett färgglatt bostadshus i ett vintrigt landskap.Bild på ett färgglatt bostadshus i ett vintrigt landskap.

Ytterligare avgiftshöjningar för föreningar – tänk så här

Många föreningar har höjt avgifterna det senaste året – men räcker höjningarna? Se tips på hur BRF:er kan hantera ökade kostnader.

Vad är en rimlig avgiftshöjning?

Inflation och höjda räntor påverkar kostnaderna för svenska föreningar. Förväntade prisökningar, särskilt på värme och VA, tillsammans med stigande räntor, gör att få bostadsrättsföreningar kan behålla oförändrade månadsavgifter i dagens läge.

– Vi räknar med att många föreningar behöver höja avgifterna till årsskiftet. Även de som redan har höjt kan behöva höja igen, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

Ta höjd för höga räntekostnader

Det tuffa ekonomiska läget ser inte ut att lätta de närmaste åren. För många föreningar är räntekostnader en stor utgift och ingenting tyder på att räntorna kommer att återgå till de låga nivåer vi varit vana vid. Efter Riksbankens senaste höjning räknar Christina Nyman dock med att räntetoppen är nådd: de närmaste åren väntas den rörliga räntan sjunka långsamt, från cirka 5 procent i slutet av detta år. På några års sikt kan den ligga på omkring 3,5–4 procent och den bundna något högre.

– Den räntenivån bör föreningar ta höjd för i budgeten, säger Christina Nyman.

Fortsatt höga priser

De allmänna prishöjningarna väntas däremot minska framöver, prognosen för nästa år är 3,7 procents inflation, enligt konsumentprisindex, KPI. Men det betyder inte att priserna går tillbaka till tidigare nivåer.

– Det är viktigt att komma ihåg att minskad inflation bara betyder att kostnaderna ökar mindre framöver. De högre priserna kommer att vara kvar, säger Christina Nyman.

Avgiftshöjningar på 30–40 procent

Även om räntorna troligen har nått sin toppnivå nu kan räntekostnaderna ändå fortsätta uppåt. Bostadsrättsföreningar har ofta längre löptider på lånen än privatpersoner. Därför får de höjda räntorna genomslag successivt, varje gång ett lån skrivs om. Det innebär att det kan krävas flera avgiftshöjningar under längre tid.

Exakt hur mycket avgifterna behöver höjas beror på föreningens situation, framhåller Gunilla Litzull, som är styrelserådgivare på organisationen Bostadsrätterna. 

– En del föreningar tvingas höja avgiften med 30–40 procent. Det beror på hur högt belånad man är, hur länge lånen är bundna och om man har underhållit fastigheten väl så att man inte har stora renoveringar framför sig.

Inför 2024 är Gunilla Litzulls råd att ta höjd för fortsatt ökade kostnader.

– Gör ingen glädjebudget. Är du osäker på kostnaderna kan du ringa dina leverantörer för att höra hur priserna påverkas.

God idé att höja avgifter regelbundet

Att höja avgiften är ett steg som många föreningar tvekar att ta eftersom det påverkar bostadsrättens värde. Men det argumentet håller inte i längden, påpekar Gunilla Litzull.

– Föreningen måste kunna betala sina räkningar. Dessutom måste man förvalta fastigheten på rätt sätt eftersom det finns stora värden i föreningen och huset måste underhållas, säger hon.

För att undvika stora höjningar kan det vara en god idé att successivt höja avgifterna varje år.

– Vi ser att de föreningar som har höjt ett par procent varje år och amorterat löpande klarar av den nuvarande situationen ganska bra, säger Gunilla Litzull.

Handelsbanken.se
Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken.
Handelsbanken.se
Gunilla Litzull, styrelserådgivare på organisationen Bostadsrätterna.

Höja avgiften - 3 saker att ha koll på

När föreningen granskar sina avgifter är det framför allt tre faktorer som är viktiga att beakta:

 1. Räntenivån
  Har alla lån redan omsatts till nuvarande räntenivå eller kommer något lån att skrivas om 2024 och därmed öka i kostnad? Om lån förnyas bör ni räkna med en ränta på minst 4 procent.


 2. Kostnadshöjningar
  Alla kostnader i budgeten bör räknas upp utifrån gällande prishöjningar. Nästa år väntas framför allt kostnaderna på fjärrvärme och VA stiga. Den allmänna inflationen väntas ligga på 3,7 procent, enligt Handelsbankens prognos.

 3. Det långsiktiga renoveringsbehovet
  Hur mycket behöver föreningen lägga undan för renoveringar? För att ta reda på det behöver föreningen ha en underhållsplan. Priserna i planen ska räknas upp varje år utifrån index. 

Frågor och svar

Vårt erbjudande för bostadsrättsföreningar

Grannar som umgås på sin gemensamma gård.

Du som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening är välkommen att kontakta oss för att diskutera just din förenings situation. Vi kan hjälpa er med:

 • Individuella finansieringslösningar 
 • Rådgivning gällande planeringsstrategi kring räntor och amorteringar 
 • Rådgivning gällande överskottsplaceringar med attraktiva räntor

Du kanske också är intresserad av

Flerfamiljshus med bostadsrättsföreningar.

Varför är en underhållsplan så bra?

En underhållsplan ger föreningen överblick när renoveringar ska göras och vad de kommer att kosta. Här går vi igenom bra saker att veta.
En gata i Stockholm som kantas av bostadshus.

Sänk energikostnaderna

Energikostnader är fortfarande en aktuell fråga och vi hör ofta talas om energieffektivisering. Men vad betyder det i praktiken? 
Ett äldre bostadshus i Stockholm byggt i tegel.

Ska bostadsrättsföreningen amortera?

Många bostadsrättsföreningar har lån som förfaller och behöver välja framtida amorteringsnivå. Men vad är en rimlig amorteringsnivå?