BRF

Underhållsplan? Energieffektivisering? Amortering? Uthyrning? Läs våra tips och få bättre insyn i frågor som rör din bostadsrättsförenings vardag.

Stöd för en framgångsrik bostadsrättsförening

En kvinna vid sin arbetsplats.
15 april 2024

Ny lagändring ger digitala årsstämmor

Från årsskiftet är det möjligt att genomföra föreningens stämma helt digitalt. Men det ställer krav på både stadgar och styrelse.

Digitalisera årsstämman – så går det till
En hand som håller i en miniräknare.
15 april 2024

Ta kontroll över föreningens ekonomi

Ökade kostnader sätter press på ekonomin. Att se över utgifter och möjlighet till nya intäkter är en god idé för att stärka föreningen.

5 tips för bättre ekonomi i föreningen
Färgglada flerfamiljshus vid en kaj.
29 januari 2024

Ta rätt betalt för föreningens lokaler

Har din förening hyreslokaler bör hyrorna förhandlas regelbundet – men en omförhandling ställer krav. Se expertens tips för att lyckas.

Lyckas med föreningens hyresförhandling
Bostadshus i ett vintrigt landskap.
29 januari 2024

Beräkna rätt amortering för din BRF

Att amortera på föreningens lån har flera fördelar, men hur mycket ska en förening amortera? Se räkneexempel för att hitta rätt amorteringsnivå.

Så mycket bör föreningen amortera – räkna så här
Färgglada bostadshus i ett vintrigt landskap.
21 november 2023

Vad är en rimlig avgiftshöjning?

Många föreningar har höjt avgifterna det senaste året – men räcker höjningarna? Se tips på hur BRF:er kan hantera ökade kostnader.

Ytterligare avgiftshöjningar för föreningar
Innergård som kantas av bostadshus.
21 september 2023

Hur mycket ska en förening amortera?

Många föreningar har lån som förfaller och behöver tänka på en framtida amorteringsnivå. BRF-experten svarar på frågor kring amortering.

Hur ska bostadsrättsföreningar tänka kring amortering?
Flerfamiljshus på rad med bostadsrätter
21 september 2023

Därför är en underhållsplan så bra

En underhållsplan ger bostadsrättsföreningen en överblick över när renoveringar ska göras och vad de kommer att kosta.

Håll koll på huset med underhållsplan
Ett äldre bostadshus byggt i rött tegel.
23 maj 2023

Hur påverkar räntehöjningar BRF:er?

Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur kan styrelser agera på en turbulent räntemarknad?

Hantera stigande räntor – tips från BRF-expert