-  Handelsbaken.seEtt äldre lägenhetshus byggt i rött tegel.

Hantera stigande räntor – tips från BRF-expert

Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur kan styrelser agera på en turbulent räntemarknad? BRF-rådgivaren svarar på frågor.

Hur påverkar räntehöjningar BRF:er?

– När bostadsrättsföreningar nu ska lägga om sina lån är det räntehöjningar med högre räntesatser som gäller och det kan vara svårt att förändra intäkterna i samma takt. Vad gäller avgiftshöjningar så räknar många med en ökning på 10-20 procent under 2023. Svårast är det för nybildade föreningar med hög belåningsgrad och små föreningar som kanske haft för låga avgifter. 

Hur ser det ut med BRF:ernas löptider på lånen?

– De flesta brf:er har haft en strategi med olika löptider på sina lån. Just nu är det många föreningar som kommer till oss och väljer att sätta om lånen till rörlig ränta vid villkorsändring, för att avvakta och se hur räntan utvecklar sig och senare ta ett beslut om att eventuellt binda en del.

Är det för sent att binda räntan nu?

– Om en förening har en stor del av sina lån rörligt tycker vi att det kan vara klokt att fundera över att binda en del på längre löptider. Det ger en bättre riskspridning och stabiliserar ränteutgifterna så att man undviker att behöva höja avgifterna plötsligt. Bankens ränteprognos tyder på att den rörliga räntan kan komma att överstiga räntan på vissa längre löptider.

Vanligaste frågan du får från dina BRF-kunder?

– Den absolut vanligaste frågan just nu är, ”vilken ränta ska vi ta höjd för i vår budget för att kunna ta ett bra beslut gällande avgifter?” Vi resonerar gärna med kunderna om det och välkomnar alla att höra av sig så vi kan titta på hur just deras situation ser ut och på aktuell ränteprognos. 

Hur ska bostadsrättsföreningar tänka kring extraamortering?

– Många föreningar har historiskt haft pengar över i kassan och valt att extraamortera i samband med att ett bundet lån villkorändras. I nuläget kan det vara bra för bostadsrättsfäreningar att tänka ytterligare ett varv kring amorteringar och vara extra noga med att ta hänsyn till det högre ränteläget och stigande driftskostnader, så finns det ett överskott så kan det vara bra att ha det kvar som en buffert i kassan. Har man utöver det pengar som kommer behövas på kortare sikt, för till exempel en investering enligt underhållsplanen, så finns det även kontoplaceringar att göra på olika bindningstider till förmånlig ränta.

Tips från BRF-expert

Helene Nilsson, brf-rådgivare på Handelsbanken Sundbyberg
Helene Nilsson, BRF-rådgivare på Handelsbanken Sundbyberg

Tips för att hantera räntehöjningar

1. Se över BRF:ens likviditetsplanering

Många föreningar har varit duktiga på att göra en budget utifrån sin underhållsplan men behöver just nu även se över sin likviditetsplanering, för att se till att framtida intäkter kommer täcka kostnaderna. Det är extra viktigt nu när både räntekostnader och driftskostnader ökar. Det kan också vara bra att kontakta en ekonomisk förvaltare för att få hjälp med att göra en sådan likviditetsplanering. Och lika viktigt är det att ha en dialog med sin bankkontakt och i god tid planera tillsammans inför kommande större investeringar där finansieringsbehov finns. 

2. Se över föreningens olika avtal

Gå igenom och se över föreningens avtal för till exempel snöröjning, städning, trädgårdsskötsel, försäkringar och andra tjänster. För vissa entreprenadtjänster kan priserna vara på väg att sjunka med den svaga konjunkturen.

3. Årlig genomgång med bankkontakt

Vi BRF-rådgivare på banken kan dela med oss av våra ränteprognoser som hjälp vid räntebindning, budgetering och likviditetsplanering. Det är bra att ha en årlig genomgång med sin bankkontakt för att få till en strategi gällande finansieringen i god tid och få råd kring fördelningen av lånens räntebindningstider. 

Vårt erbjudande för bostadsrättsföreningar

Grannar som umgås på sin gemensamma gård.

Du som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening är välkommen att kontakta oss för att diskutera just din förenings situation. Vi kan hjälpa er med:

  • Individuella finansieringslösningar 
  • Rådgivning gällande planeringsstrategi kring räntor och amorteringar 
  • Rådgivning gällande överskottsplaceringar med attraktiva räntor

Du kanske också är intresserad av

En gata i Stockholm som kantas av bostadshus.

Höja avgiften igen? 

Många bostadsrättsföreningar har höjt avgifterna det senaste året – men räcker höjningarna? Se tips på hur BRF:er kan hantera ökade kostnader.

Vy över en stadsgata som kantas av höghus.

Sänk energikostnaderna

Göran Danling från Riksbyggen, ger tips om hur din bostadsrättsförening kan påverka energiförbrukningen. 

Flerfamiljshus runt en innergård.

Ska bostadsrättsföreningen amortera?

Många bostadsrättsföreningar har lån som förfaller och behöver välja framtida amorteringsnivå. Men vad är en rimlig amorteringsnivå?