En husfasad som är klädd med solpaneler.En husfasad som är klädd med solpaneler.

Minska föreningens elkostnader med solpaneler

De höjda elpriserna har ökat intresset för solpaneler, men rätt förutsättningar krävs för att de ska löna sig. Se expertens tips för ett lyckat projekt.

Så lyckas din BRF med solpaneler

Att skapa egen solenergi lockar allt fler föreningar, och kan vara bra både för ekonomin och för klimatet. Men investeringar i solpaneler lönar sig inte alltid och en rad faktorer behöver tas med i beslutet.

– Det är viktigt att göra en ekonomisk kalkyl baserad på anläggningens hela livscykel för att se om det blir lönsamt, säger Nicklas Pettersson, som är styrelserådgivare på organisationen Bostadsrätterna.

Hur mycket sol kan föreningen fånga?

Takets förutsättningar är avgörande för om panelerna kan fånga tillräckligt med solenergi. Storlek, lutning och väderstreck spelar in. Finns det installationer på taket påverkar det också.

En annan faktor är takets underhållsbehov. Är en takrenovering planerad måste man räkna med kostnaden för att plocka ner solpanelerna, förvara dem och få dem på plats igen.

– Det är ganska mycket jobb med det och garantin bryts ofta när du plockar ner anläggningen. Säkerställ att taket inte behöver renoveras innan garantitiden på solcellsanläggningen har gått ut.

Bäst att nyttja elen själv

En sak som många bostadsrättsföreningar glömmer är att göra en hållfasthetsberäkning. Den avgör om taket klarar solpanelernas tyngd. 

– Denna fråga kommer ofta inte upp från entreprenören förrän föreningen redan har bestämt sig, och då blir det en otrevlig extra kostnad.

Nicklas Pettersson rekommenderar att ta in en konstruktör för att göra en hållfasthetsberäkning tidigt i processen.

Många föreningar som installerar solceller ser även över möjligheten att införa IMD (individuell mätning och debitering) för att kunna sälja vidare överskottselen till sina medlemmar. Det ger ofta en bättre lönsamhet i anläggningen.

– Då blir föreningen dessutom momsskyldig och kan göra momsavdrag för installationen av solpaneler, förklarar Nicklas Pettersson.

Att sälja överskottsel tillbaka till nätägaren är också möjligt, men ger vanligtvis inte samma lönsamhet.

Kan hålla i 30 år

När det gäller den ekonomiska analysen finns det flera sätt att räkna. Payback-metoden är vanligt förekommande, där tittar man på hur lång tid det tar innan investeringen är återbetald. Nicklas Petterssons rekommendation är att man i stället gör en livscykelberäkning, och räknar på intäkter och kostnader under hela anläggningens livstid. Ofta har den betalat sig efter tio år, men den tekniska livslängden på solcellspaneler anses vara 30–50 år. Dock behöver man räkna med att det krävs underhåll och reparationer, och om föreningen behöver underhålla taket ska kostnaderna för att montera ned solanläggningen tas med. 

– En livscykelanalys ger en mer rättvisande bild av ekonomin i investeringen, säger Nicklas Pettersson.

"En bra förstudie är den bästa starten för ett lyckat solcellsprojekt"

Bild på expert.

Nicklas Pettersson, styrelserådgivare på organisationen Bostadsrätterna.

3 steg till lyckat solcellsprojekt i föreningen

 1. Förstudie och projektering

  Undersök förutsättningarna för en solcellsanläggning genom att göra en livscykelberäkning för att förstå ekonomin och en hållfasthetsberäkning som talar om ifall taket håller. Rekommendationen är att överlåta detta till en kunnig konsult. Förutom den tekniska kompetens som krävs är det bra för styrelsen att kunna luta sig mot någon utanför föreningen.

  – Det kan bli tråkig stämning inom föreningen om styrelsen gör detta på egen hand och missar någonting, säger Nicklas Pettersson.
 2. Upphandling och utförande

  Även för entreprenaden är det bra att ta hjälp av en konsult. Det finns stora skillnader mellan att upphandla tjänster som förening och som privatperson, föreningen har ett betydligt större ansvar och omfattas inte av konsumentköplagen.

  – Det finns många fallgropar och den generella rekommendationen är att ta in en projektledare som upphandlar entreprenaden, om man inte är väldigt duktig på det själv.
 3. Förvaltning

  Även om en solcellsanläggning är förhållandevis underhållsfri tar arbetet inte slut när installationen är klar. Styrelsen behöver exempelvis följa upp att det utförs besiktning och att anläggningen ses över regelbundet. Man bör också skapa en förvaltningspärm med garantier och instruktioner för underhåll som kommande styrelser kan ta stöd av.

Hur kan er förening bli mer energieffektiv?

Handelsbanken.se

Energikollen – finns nu för bostadsrättsföreningar

 • Få en ökad förståelse för er energianvändning och kartlägg er energiförbrukning
 • Sänk era energikostnader och minska er miljöpåverkan
 • Få rådgivning av en energispecialist    
 • Gör verklighet av planerna

Du kanske också är intresserad av

Två män står och läser ett avtal.

Spara pengar åt din förening

Kapa kostnader genom att ta kontroll över föreningens avtal. Ett systematiskt arbete som kan ge besparingar och hålla nere utgifter.
Vita bostadshus med rött tegeltak.

Viktiga nyckeltal för BRF:er

Nya lagkrav gör att sju nyckeltal numer är obligatoriska i en bostadsrättsförenings årsredovisning. Syftet? Det ska bli enklare att granska ekonomin.
En gata i Stockholm kantad av bostadshus.

Energianvändning en av de största utgifterna

Vi hör ofta talas om energieffektivisering. Men vad betyder det i praktiken och vilka förändringar kan en bostadsrättsförening göra?