Jakten på kilowatten – sänk föreningens energianvändning

Stigande energipriser ökar intresset för energieffektivisering bland bostadsrättsägare och föreningar. Men vilka åtgärder ger mest effekt?

Håll koll på energiförbrukningen

Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarigHandelsbanken Finansiering - Handelsbanken.se
Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig Handelsbanken Finansiering.

Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig Handelsbanken Finansiering, delar med sig av sina bästa energispartips.

– Enkla saker som att byta till LED-lampor i fastigheten, installera dynamisk belysning och byta ut äldre tvättmaskiner ger stor effekt med begränsad insats, berättar Anna Blomstergren. 

Dynamisk belysning i ett trapphus kan till exempel minska energikostnaden för belysning med upp till 80 procent. Sänker man dessutom temperaturen med en grad i trapphuset och andra allmänna utrymmen, så innebär det ytterligare fem procent lägre energianvändning. Numera finns också digitala verktyg som hjälper till att hålla koll på förbrukningen.

Förmånlig finansiering med klimat- och energilån 

– När en bostadsrättförening tar fram sin underhållsplan är det klokt att ta med energieffektiviserande åtgärder som en aspekt i planen. Exempel på större sådana är stambyte, byte av entrédörrar och nytt tak på fastigheten. Dessa, och även andra åtgärder, kan föreningen finansiera med Klimat- och energilån som är en fördelaktig finansieringsform med lägre ränta, säger Anna.  

Grönt fastighetslån – lägre ränta för föreningen

En förening vars fastighet är miljöcertifierad, till exempel genom Svanen eller Miljöbyggnad (Guld eller Silver), uppfyller kraven för Grönt fastighetslån i Handelsbanken. Detsamma gäller om fastigheten har energiklassificering A eller B enligt Boverket.

– Förutom att grönt fastighetslån ger föreningen lägre ränta på befintliga lån, ger det också varje enskild bostadsrättsinnehavare möjlighet att ansöka om Grönt bolån för privatpersoner i Handelsbanken. Så alla vinner på att vi minskar vår energiförbrukning och på så vis bidrar till ett mer hållbart samhälle, avslutar Anna Blomstergren.

Energispartips för bostadsrättsföreningar

Enkla åtgärder

 • Byt till LED-lampor.

 • Installera sensorstyrd belysning.

 • Byt ut gamla tvättmaskiner i tvättstugan.

 • Sänk temperaturen i trapphus och allmänna utrymmen med en grad.

Åtgärder som kräver investering

 • Byt ut remdrivna fläktar till direktdrivna i fastighetens ventilationsaggregat. Det kan innebära en energiminskning på 20-50% på ett år.

 • Installation av en frånluftsvärmepump i fastigheter som endast har frånluftsventilation.

 • Tilläggsisolering av vindsbjälklaget.

 • Injustering av fastighetens värmesystem i kombination med byte av äldre termostatventiler på fastighetens radiatorer.

Symbol för byggnad med grönt lån

Gröna lån för företag

Finansiera miljösmarta byggnader, energieffektivisering, förnybar energi och hållbara skogsbruk.

Symbol för grönt energilån

Klimat- och energilån

Ett lån för dig som vill få hjälp med att finansiera energibesparande åtgärder. 

Symbol för grönt bostadslån för privatpersoner

Gröna lån för privatbostad

Bor du hållbart kan du ansöka om Grönt bolån och få 0,10 procentenheter lägre boränta. 

Vårt erbjudande för bostadsrättsföreningar

Grannar som umgås på sin gemensamma gård.

Du som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening är välkommen att kontakta oss för att diskutera just din förenings situation. Vi kan hjälpa er med:

 • Individuella finansieringslösningar 
 • Rådgivning gällande planeringsstrategi kring räntor och amorteringar 
 • Rådgivning gällande överskottsplaceringar med attraktiva räntor

Du kanske också är intresserad av

En gata som katas av bostadsrättsföreningar i olika färger.

Därför är en underhållsplan så bra

En underhållsplan ger föreningen överblick när renoveringar ska göras och kostnaden.

Äldre bostadshus i Stockholm byggt i tegel.

Hur påverkas din BRF av ränteläget?

Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger och hur kan din styrelse agera?

En gata i Stockholm som kantas av bostadshus.

Sänk energikostnaderna

Energikostnader är fortfarande en aktuell fråga och vi hör ofta talas om energieffektivisering. Men vad betyder det i praktiken?