Handelsbanken.seFlerfamiljshus på rad med bostadsrätter

Håll koll på huset med underhållsplan

En underhållsplan ger bostadsrättsföreningen en överblick över när renoveringar ska göras och vad de kommer att kosta. Läs våra tips.

Vad är en underhållsplan för BRF?

Plan för fastighet och ekonomi

Att upprätta en underhållsplan är ett sätt för bostadsrättsföreningar att ta hand om både fastigheter och ekonomi. Konkret består underhållsplanen av en lista över när olika byggnadskomponenter behöver åtgärdas och ungefär vad renoveringarna kommer att kosta.  

Planen ger styrelsen information om vilka åtgärder som behöver utföras de närmaste åren, så att man kan upphandla de tjänster som krävs. Men ett lika viktigt syfte är att se till att föreningen har tillräckligt med pengar för det underhåll som ska göras på lång sikt. I många föreningar finns det dessutom krav i stadgarna på att föreningen ska ha en underhållsplan. 

– Men en del föreningar känner inte till detta och bryter därför mot sina stadgar, säger Fredrik Johansson, affärsområdeschef på Allabrf som jobbar med ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar.

Hur tar man fram en underhållsplan?

– Se till att underhållsplanen blir enkel att arbeta med för styrelsen, så att den faktiskt blir använd. En alltför komplex underhållsplan blir kanske bara liggande, säger Fredrik Johansson. 

Fredrik Johanssons råd är att ta hjälp av en firma som specialiserat sig på underhållsplaner. Det är bra om styrelsen kan få tillgång till planen i ett digitalt verktyg, så att man kan fortsätta följa och använda den. En bra idé kan vara att ta fram tre olika offerter innan styrelsen väljer leverantör. 

– Har föreningen en teknisk förvaltare är det bra att låta denna vara ett av företagen som lämnar offert på underhållsplan. Mycket små föreningar gör ibland sin underhållsplan själva, vilket är fullt möjligt. Men det finns förstås en risk att det inte blir helt korrekt gjort om man inte har rätt kompetens i föreningen.

Vad ska ingå i en underhållsplan?

En underhållsplan kan göras med olika tidshorisonter. Fredrik Johansson rekommenderar att man upprättar planen på 50 år. Anledningen är att en del byggnadskomponenter håller i 50 år, exempelvis avloppsstammar. Med en plan som löper över 50 år får man med alla stora och kostsamma renoveringar. 

Underhållsplanen ska innehålla renoveringar av större dignitet, och inte små åtgärder som byte av lysrör eller ventilationsfilter.  Sen bör det framgå när renoveringarna ska göras, samt hur mycket det beräknas att kosta.

Därför är en underhållsplan så viktig

En funktion i underhållsplanen är att man kan räkna ut vad renoveringarna kommer att kosta årligen i genomsnitt. Den summan bör föreningen lägga undan varje år.  

– Det är viktigt att föreningen får in så mycket pengar att det täcker underhållsbehovet på lång sikt, säger Fredrik Johansson. 

För vissa föreningar kan det innebära att avgiften behöver höjas efter att underhållsplanen har upprättats, medan andra kanske redan har ett lagom stort årligt överskott.   

Kostnaderna för en förening varierar från år till år och när det blir överskott bör föreningen spara undan detta. Ett bra sätt är att amortera på lån, så kan föreningen ta nya lån när det är dags för renoveringar och pengarna behövs. 

Uppdatera planen regelbundet 

För att underhållsplanen ska fortsätta vara aktuell är det viktigt att uppdatera den regelbundet. Dels bör alla utförda renoveringar skrivas in, dels bör man göra en större uppdatering av planen med 3–5 års mellanrum för att kontrollera att uppgifterna om underhållsbehov fortfarande stämmer. 

– Den konsult som föreningen anlitade för att göra planen kan då göra en mindre statusbesiktning för att se om några delar av fastigheten har slitits mer än beräknat, säger Fredrik Johansson.  

Tips från BRF-experten

Fredrik Johansson är affärsområdeschef på Allabrf.
Fredrik Johansson, områdeschef Allabrf.

Fyra tips när ni ska ta fram en underhållsplan

  1. Anlita ett företag med specifik kompetens på underhållsplaner – det ska inte bara vara någon som är tekniskt kunnig.

  2. Se till att planen är enkelt utformad så att det är smidigt för styrelsen att använda den.

  3. Underhållsplanen bör vara långsiktig, en rekommendation är 50 år. 

  4. Begär att få underhållsplanen i ett digitalt verktyg där styrelsen själva kan jobba vidare och uppdatera den år för år.

Källa: Fredrik Johansson, Allabrf

Frågor och svar

Vårt erbjudande för bostadsrättsföreningar

Grannar som umgås på sin gemensamma gård.

Du som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening är välkommen att kontakta oss för att diskutera just din förenings situation. Vi kan hjälpa er med:

  • Individuella finansieringslösningar 
  • Rådgivning gällande planeringsstrategi kring räntor och amorteringar 
  • Rådgivning gällande överskottsplaceringar med attraktiva räntor

Du kanske också är intresserad av

Flerfamiljshus runt en innergård.

Ska bostadsrättsföreningen amortera?

Många bostadsrättsföreningar har lån som förfaller och behöver välja framtida amorteringsnivå. 
En gata i Stockholm som kantas av bostadshus.

Sänk energikostnaderna

Energikostnader är fortfarande en aktuell fråga och vi hör ofta talas om energieffektivisering. Men vad betyder det i praktiken? 
Ett äldre bostadshus i Stockholm byggt i tegel.

Hur påverkas din BRF av ränteläget?

Hur kan styrelser agera på en turbulent räntemarknad? Helene Nilsson, BRF-rådgivare svarar på frågor och ger tips.