En hand som håller i en miniräknare.En hand som håller i en miniräknare.

5 tips för bättre ekonomi i föreningen

Ökade kostnader sätter press på ekonomin. Att se över utgifter och möjlighet till nya intäkter är en god idé för att stärka föreningen.

Ta kontroll över föreningens ekonomi

Inflationen är fortsatt hög och för många bostadsrättsföreningar fortsätter utgifterna för underhåll att öka, samtidigt som lånen blir dyrare.  

– Det är ett bra läge nu att se över sina kostnader, säger Ulrika Blomqvist, vd för organisationen Bostadsrätterna. 

En majoritet av Sveriges bostadsrättsföreningar har höjt avgifterna de senaste åren. För många föreningar sätter ökade kostnader fortsatt press på ekonomin. Att se över utgifterna – och möjligheten till nya intäkter – är en god idé för att stärka föreningen. 

– De största kostnaderna i de flesta föreningar är räntor och energi. Men det är också värt att se över annat, säger Ulrika Blomqvist. 

Här är fem tips för att förbättra ekonomin i föreningen: 

 1. Gå igenom avtalen med leverantörer

  Inflationen de senaste åren har drivit upp prisbasbeloppen, vilket innebär att många avtal räknas upp per automatik. Höjningen har legat runt 9 procent både 2023 och 2024. Många gånger har även kostnaderna för exempelvis förvaltning, sophämtning och försäkring gått upp. 

  För att få bra priser bör styrelsen med jämna mellanrum konkurrensutsätta föreningens leverantörer.

  – Det lönar sig alltid att se över föreningens avtal. Köper vi det vi behöver och betalar vi rätt pris? Det bör styrelsen kontinuerligt fråga sig, säger Ulrika Blomqvist. 
 2. Dela upp lånet – och amortera

  Räntekostnaden är den största enskilda utgiften för många föreningar, och Riksbankens räntehöjningar har skapat stora kostnadsökningar för föreningar med hög belåning. Kanske har föreningen haft en bunden ränta på 0,5–1 procent, som plötsligt stiger till 4 procent när lånet sätts om.

  För föreningar som är högt belånade är det bra att dela upp lånen på olika löptider. Sätter man om ett större lån kan det fördelas på exempelvis ett år, tre år eller fem år. Då löper de ut vid olika tidpunkter, vilket minskar risken för att alla lån sätts om under en räntetopp.

  Det är också viktigt att, om utrymme finns, amortera regelbundet för att minska räntekostnaden.
 3. Energieffektivisera fastigheten

  Energi är en annan hög kostnad för de flesta föreningar. Vill man sänka energikostnaden kan styrelsen börja med att se över avtalen, men vilket energisystem föreningen har betyder ännu mer. Att exempelvis installera bergvärme är en stor investering för att på sikt få lägre kostnader, men det finns många små åtgärder för att göra huset mer energieffektivt. En del föreningar arbetar med energideklaration och energibokslut och går igenom vad som kan förbättras.

  – Kanske läcker det värme någonstans, till exempel genom otäta fönster. Det kan också löna sig att tilläggsisolera vinden eller byta ut belysningen mot LED-lampor, säger Ulrika Blomqvist.
 4. Se över outnyttjade resurser

  En faktor att titta på för att få in intäkter är om föreningen har utrymmen som står outnyttjade. Kanske finns det tomma förråd som kan hyras ut till medlemmar, eller en vind som kan göras om till bostäder.

  – Då får föreningen in både kapital och fler bostadsrättsinnehavare som kan vara med och betala på de gemensamma kostnaderna.
 5. Höj avgifterna regelbundet

  Genom att höja avgiften litegrann varje år skapar föreningen en buffert för ökade kostnader och slipper stora, oväntade höjningar längre fram. Föreningen slipper ligga på gränsen och kanske göra större höjningar med kort varsel.

  – Väntar styrelsen med att höja tills det är helt nödvändigt får man plötsliga höjningar som är svåra att förutsäga och som kan skapa irritation bland medlemmarna.

  Men även successiva små höjningar kan ibland väcka irritation bland medlemmar som ifrågasätter om dessa verkligen behövs.

  – Då gäller det att komma ihåg att det är styrelsen som är ansvarig för ekonomin och som beslutar om avgiften, säger Ulrika Blomqvist. 

 Tips från experten

Bild på VD för organisationen Bostadsrätterna.

"Det är ett bra läge nu att se över sina kostnader"

Ulrika Blomqvist, vd för organisationen Bostadsrätterna.

Vårt erbjudande för bostadsrättsföreningar

Grannar som umgås på sin gemensamma gård.

Du som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening är välkommen att kontakta oss för att diskutera just din förenings situation. Vi kan hjälpa er med:

 • Individuella finansieringslösningar 
 • Rådgivning gällande planeringsstrategi kring räntor och amorteringar 
 • Rådgivning gällande överskottsplaceringar med attraktiva räntor

Du kanske också är intresserad av

En kvinna vid sin arbetsplats.

Digital årsstämma?

Från årsskiftet är det möjligt att genomföra föreningens stämma helt digitalt. Men det ställer krav på både stadgar och styrelse.
Vackra pastellfärgade hus

Så här fungerar en underhållsplan

En underhållsplan ger BRF:en en överblick över när renoveringar ska göras och vad de kommer att kosta.

En gata i Stockholm som kantas av bostadshus.

Sänk energikostnaderna

Vi hör ofta talas om energieffektivisering. Men vad betyder det i praktiken och vilka förändringar kan en bostadsrättsförening göra?