Utländska checkar

Från och med den 1 april 2020 hanterar inte Handelsbanken utländska checkar.

Från och med den 1 april 2020 kan vi inte:

  • lösa in utländska checkar och resecheckar i utländsk valuta
  • lösa in check i valutan SEK som är utställd av en utländsk bank
  • utfärda utländsk check.

Har du fått en utländsk check?

Då behöver du ta kontakt med betalningsavsändaren för att returnera checken och be att få betalningen skickad på nytt som en elektronisk utlandsbetalning. Du behöver inkludera en del information. Vad för slags information som krävs hittar du i den blankett vi tagit fram för att underlätta för dig. 

OBS! Amerikanska banker föredrar att du anger kontonummer, clearingnummer, namn på banken och bankens BIC (Handelsbankens BIC är HANDSESS). 

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Vad är IBAN, BIC och Nationellt bank-id?

IBAN

IBAN är ett kontonummer skrivet enligt en standard som är gemensam inom Europa. Du hittar ditt kontos IBAN-nummer i internetbanken under Kontovillkor och IBAN samt i mobilappen under Kontoinformation.

BIC/SWIFT

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att på ett säkert sätt identifiera en bank. BIC är inte obligatoriskt när IBAN används. 

Handelsbankens BIC är HANDSESS.

Nationellt bank-id

Nationellt bank-id fyller samma funktion som en BIC, att identifiera en bank. Ett nationellt bank-id inleds alltid med två bokstäver och följs av siffror.