Euro Privat − ett konto för euro

Ett konto för utgifter och inkomster i euro.
En man vid sin dator med mobilen i handen
  • Gör betalningar och överföringar från kontot i internetbanken
  • Det går att koppla en kontokredit till Euro privat
  • Euro privat kan anslutas till SEPA direct debit (autogirotjänst i EUR)
Du behöver även ha dina övriga affärer hos oss för att få ett Euro Privat, genomgång av ditt behov ser ditt kontor över tillsammans med dig.

Euro Privat - ett transaktionskonto i euro

Euro Privat är ett konto för dig som behöver ett transaktionskonto i euro, det vill säga har både utgifter och inkomster i form av lön eller pension i euro. Kontot passar även dig som äger ett boende inom EU-land. Du hanterar kontot i internetbanken där du enkelt kan göra överföringar och betalningar från. Tänk på att kontot inte hanterar kontanter i euro.

En kvinna utomhus

Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor.

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: +46(0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Avgiftsinformation
Här hittar du information om avgifter på tjänster kopplade till betalkonton.

Avgiftsinformation och ordlista