Clearingnummer & kontonummer − vad är det och var hittar du?

Du ser ditt clearingnummer och kontonummer när du är inloggad i mobilappen eller i internetbanken.
glödlampa

Varje bankkontor har ett clearingnummer

I Handelsbanken har varje bankkontor ett eget clearingnummer som består av fyra siffror. Du hittar clearingnumret på bankkontorets sida. För att se vilket clearingnummer eller kontonummer du har, logga in i appen eller internetbanken. Där hittar du uppgifterna.