Avgiftsinformation och ordlista

Information om avgifter på tjänster kopplade till betalkonton

Ladda ner avgiftsinformation och ordlista betaltjänster

Innan du som privatperson öppnar ett betalkonto ska banken, enligt lagen om betaltjänster, tillhandahålla ett dokument med avgiftsinformation för de vanligaste tjänsterna som kan kopplas till ett betalkonto.

Banken ska också enligt samma lag tillhandahålla en ordlista som förklarar de standardiserade termer som används i dokumentet med avgiftsinformation. Ordlistan är EU-gemensam och framtagen av Finansinspektionen.