Prislista för Allkort

Sparränta

F n 0,10 % vid belopp 0 - 100 000 kronor

F n 0,00 % vid belopp överstigande 100 000 kronor

Skuldränta F n 14,1 %

Effektiv ränta vid kreditutnyttjande (summan av vad kortet kostar på ett år, d v s skuldränta + årsavgift)

16,50 % vid beräkning enligt Konsumentverkets regler om du utnyttjar en kredit på 20 000 kr.
Uttag i Bankomat och andra uttagsautomater i Sverige Ingen uttagsavgift. Belopp upp till 4 000 kr per uttag, högst 12 000 kr inom 4 dagar. Tar du ut av din kredit får du betala skuldränta från uttagsdagen.
Uttag på bank- och växlingskontor i Sverige 1 %, lägst 10 kr. Du kan ta ut högst 30 000 kr per uttag. Lägre beloppsgränser kan förekomma på bankkontor. Större kontantuttag bör aviseras i förväg.
Uttag i euro i automat inom EU Ingen uttagsavgift. Valutaväxlingsavgift tillkommer. Belopp motsvarande högst 12 000 kr inom 4 dagar. Maxbelopp per uttag varierar mellan olika banker och olika länder.
Uttag i automat utomlands, övriga valutor 40 kr per uttag. Valutaväxlingsavgift tillkommer. Belopp motsvarande högst 12 000 kr inom 4 dagar. Maxbeloppet per uttag varierar mellan olika banker och olika länder.
Uttag på bankkontor utomlands s k "Cash Advance" 40 kr per uttag. Valutaväxlingsavgift tillkommer. Maxbelopp varierar mellan olika banker och olika länder. Belopp motsvarande högst 30 000 kr per uttag.
Valutaväxlingsavgift 1,65 % på köp och uttag utomlands.
Årsavgift 360 kr
Årsavgift extrakort  100 kr
Kurirpostleverans Från 180 kr