Fondtips

För dig som är aktiv i ditt sparande.

Tipsen kan ses som ett komplement till övrigt sparande och har ofta en relativt hög risk. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Amerika Småbolag (Criteria)

 • Bolag som gynnas av skattereformen och den goda vinstutvecklingen i USA.
 • Tydlig investeringsprocess med fokus på kvalitet och långsiktighet, och god historisk avkastning.
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,5 %

Amerika Småbolag (Criteria)Öppnas i nytt fönster

Japan Tema (Criteria)

 • Bolagsvinsterna ökar snabbt
 • Attraktiv börsvärdering 
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,6 %

Tillväxtmarknad Tema (Criteria)

 • Börsvärderingen, något bättre utsikter och kapitalinflöden lockar
 • Bolag med hållbara affärsmodeller kopplade till investeringsteman
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,6 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
 • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.