1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondtips

Fondtips

För dig som är aktiv i ditt sparande.

Tipsen kan ses som ett komplement till övrigt sparande och har ofta en relativt hög risk. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Sverige Selektiv    

 • Svenska företag gynnas av en svag krona och börsen är lägre värderad än många andra
 • Noggrant utvalda svenska kvalitetsbolag med fokus på långsiktig avkastning
 • Risk: (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,85 

Hälsovård Tema

 • Ökat intresse för hälsovårdssektorn från investerare och goda defensiva kvaliteter
 • Hälsovårdssektorn har hög och stabil lönsamhet samt bra tillväxtpotential
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,5 %

Norden Selektiv

 • God vinstutveckling i bolagen och ökat marknadsfokus på kvalitetsbolag
 • Noggrant utvalda nordiska kvalitetsbolag med fokus på långsiktig avkastning
 • Risk: (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,85 %

Prenumerera på djupgående artiklar och annan typ av fondinformation

Prenumerera på Multi Asset-portföljernas marknadsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
 • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.