Fondtips

För dig som är aktiv i ditt sparande.

Tipsen kan ses som ett komplement till övrigt sparande och har ofta en relativt hög risk. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Handelsbanken Kinafond

 • Stark ekonomisk tillväxt och innovativa bolag som växer snabbt, även globalt
 • Stigande företagsvinster men relativt låg aktievärdering
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,85 %

Amerika Småbolag (Criteria)

 • Bolag som gynnas av skattereformen och den goda vinstutvecklingen i USA
 • Tydlig investeringsprocess med fokus på kvalitet och långsiktighet, och god historisk avkastning
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,5 %

Amerika Småbolag (Criteria)Öppnas i nytt fönster

Japan Tema (Criteria)

 • Bolagsvinsterna ökar snabbt
 • Attraktiv börsvärdering 
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,6 %

Prenumerera på djupgående artiklar och annan typ av fondinformation

Omslag Fokus Placeringar

Prenumerera på Multi Asset-portföljernas marknadsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
 • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.