Fondtips

För dig som är aktiv i ditt sparande.

Tipsen kan ses som ett komplement till övrigt sparande och har ofta en relativt hög risk. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Asien Tema (Criteria)   

 • Attraktiva aktieväreringar och hög tillväxt
 • Stimulanser i Kina kan leda till ekonomisk återhämtning i hela Asien
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,5 %

Asien TemaÖppnas i nytt fönster

Europa Tema (Criteria)

 • Chans till återhämtning i europeisk tillväxt
 • Aktievärderingen är något under det normala
 • Risk: (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,6 %

Norden Selektiv (Criteria)

 • God vinstutveckling i bolagen och ökat marknadsfokus på kvalitetsbolag
 • Noggrant utvalda nordiska kvalitetsbolag med fokus på långsiktig avkastning
 • Risk: (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,85 %

Prenumerera på djupgående artiklar och annan typ av fondinformation

Prenumerera på Multi Asset-portföljernas marknadsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
 • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.