1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondtips

Fondtips

För dig som är aktiv i ditt sparande.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Tipsen kan ses som ett komplement till övrigt sparande och har ofta en relativt hög risk. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Sverige Tema

 • Svenska företag är världsledande på många områden, har hög grad av innovation och gynnas av en svag krona
 • Investerar i en mix av strukturella digitala vinnare, kvalitetsbolag och cykliska bolag med stor återhämtningspotential
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,00 %

Hälsovård Tema

 • Ökat intresse för hälsovårdssektorn från investerare och goda defensiva kvaliteter
 • Hälsovårdssektorn har hög och stabil lönsamhet samt bra tillväxtpotential
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,50 %

Amerika Tema 

 • Amerikanska börsen har en hög andel teknologi- och läkemedelsbolag med goda marginaler, hög tillväxt och starka finanser
 • Utmaningarna i ekonomin skyndar på digitaliseringen, vilket gynnar teknologibolag
 • Risk: (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,60 %

Prenumerera på djupgående artiklar och annan typ av fondinformation

Prenumerera på Multi Asset-portföljernas marknadsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.