1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondtips

Fondtips

För dig som är aktiv i ditt sparande.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Våra aktuella fondtips

Tipsen kan ses som ett komplement till övrigt sparande och har ofta en relativt hög risk. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Europa Småbolag 

 • Förbättrade utsikter för återhämtning på Europas aktiemarknader
 • Investerar i europeiska små och medelstora bolag med hög tillväxt och sunda affärsmodeller
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,60 %

Sverige Tema

 • Svenska företag är världsledande på många områden, har hög grad av innovation och gynnas av en svag krona
 • Investerar i en mix av strukturella digitala vinnare, kvalitetsbolag och cykliska bolag med stor återhämtningspotential
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,00 %

Tillväxtmarknad Tema 

 • Tillväxtmarknaderna är vinnare på en återhämtning i världsekonomin
 • Högre tillväxt, lägre inflation och kapitalinflöden gynnar de relativt lågt värderade tillväxtbörserna
 • Risk: (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,60 %

Prenumerera på djupgående artiklar och annan typ av fondinformation

Prenumerera på Multi Asset-portföljernas marknadsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.