1. Räntefonder

Räntefonder

Räntefonder har låg risk, men det skiljer sig åt mellan olika typer av räntefonder.

Så fungerar räntefonder

Korta räntefonder

En kort räntefond följer utvecklingen på den korta räntemarknaden nära, där Riksbankens reporänta har stor betydelse. För att uppnå målet placerar fonden i räntebärande värdepapper som har maximalt ett års genomsnittlig återstående löptid. Ju kortare löptid desto närmare följer fonden räntemarknadens utveckling. 
  • Fördelen är att den följer räntemarknaden väl och risken för att den utvecklas dåligt vid eventuella ränteuppgångar är lägre än för en lång räntefond.
  • Nackdelen är att i ett lågränteläge äter fondavgiften upp en stor del av utvecklingen på fonden.

Långa räntefonder - obligationsfonder

Dessa fonder påverkas mer av utvecklingen på den långa räntemarknaden såsom obligationer. Går marknadsräntan upp kan räntefonden gå ner i värde och går marknadsräntan ner kan den gå upp i värde.

  • Fördelen är att om räntan går ner så får du en bättre utveckling på fonden än i en kort räntefond. 
  • Nackdelen är att vid en ränteuppgång förlorar du mer än om du hade köpt en kort räntefond eller satt in pengarna på ett vanligt konto.

Valutakursen kan påverka vissa räntefonder

Vissa räntefonder kan också påverkas av valutakursförändringar mot den svenska kronan vilket både kan höja fondens risk och påverka kursutvecklingen.

Bra att veta

För närvarande är marknadsräntorna väldigt låga. Därför är det troligt att räntorna stiger framöver. Eftersom långa räntefonder minskar i värde när räntan stiger är det viktigt att känna till hur räntefonder reagerar vid ränteförändringar innan du köper räntefonder.
Hör gärna med oss innan du köper en räntefond. Ring 0771- 77 88 99 eller kontakta ditt bankkontor. 

Om risk

Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder

Sammanfattning av investerares rättigheter


Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.