1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Förvaltningsavgift på fonder

Förvaltningsavgift på fonder

Så fungerar avgifter på fonder

Förvaltningsavgiften dras varje dag 

Förvaltningsavgiften är den avgift som fondbolaget tar ut för att förvalta och administrera fonderna. 

Förvaltningsavgiften varierar mellan olika fonder vilket beror bland annat på vilka marknader som fonden placerar på och hur mycket arbete som krävs för att administrera fonden och analysera marknaden.

Förvaltningsavgiften anges i procent per år. Däremot beräknas avgiften på fondens totala värde varje dag. Varje dag tas 1/365-del av förvaltningsavgift ut från fonden, innan fondkursen beräknas. På det sättet betalar du bara avgift för den tid som du äger andelar i fonden.

Exempel: Har en fond 1 procent i årlig förvaltningsavgift innebär det att 1/365 = 0,0027 procent per dag dras från fondvärdet innan dagens kurs på fonden räknas ut.

Bra att veta

När du tittar på fondens historiska utveckling är förvaltningsavgiften redan borträknad.
Våra fonders utveckling ser du när du valt en fond i listan med Handelsbanken fonder.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.