1. Fonder och risknivåer

Fonder och risknivåer

Risk kan ge dig möjlighet till en bättre utveckling.

Olika fonder har olika risk

 Grafen visar hur värdet på en fond med låg, mellanhög och hög risk kan variera.

En fonds risknivå visar hur mycket värdet på fonden kan variera.

  • Väljer du fonder med låg risk kan du förvänta dig små kurssvängningar, både upp och ner. Det innebär en lägre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få hög avkastning 
  • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning även om det innebär att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk
  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning
  • Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet

Generellt sett kan man säga att ju längre fram i tiden man behöver pengarna desto högre risk kan man ta.

Låg risk

Fonder med låg risk har historiskt sett haft små kurssvängningar och därmed är risken för förluster lägre än för till exempel en aktiefond som har större dalar och toppar i kursen. Exempel på fonder med låg risk är korta räntefonder och vissa blandfonder med stor andel räntebärande värdepapper.

Medelhög risk

En fond med medelhög risk kan ge bättre utveckling än räntan på ett sparkonto. Exempel på fonder med medelhög risk är blandfonder som innehåller både aktier och räntor och vissa aktiefonder som placerar över hela världen.

Hög risk

Värdet på fonder med hög risk kan variera kraftigt, både upp och ner. Det betyder att du har möjlighet till en bra utveckling samtidigt som värdet på dina fonder kan sjunka. Fonder med hög risk är aktiefonder som till exempel placerar i ett visst land eller en viss bransch.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.