1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Aktivt förvaltade fonder

Aktivt förvaltade fonder

En fond där fondförvaltaren aktivt väljer placeringar och inte följer ett index.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
person

Så fungerar aktivt förvaltade fonder

Strävar efter att överträffa marknaden

De flesta aktivt förvaltade fonder har som mål att överträffa utvecklingen för ett förutbestämt index eller viss marknad. Vissa fonder har som mål att ge en positiv utveckling oavsett om börsen går upp eller ner.

  • Fördelen är att förvaltarna lägger mycket omsorg på att fonden ska gå bättre än den generella marknadsutvecklingen. För att se hur förvaltaren lyckats historiskt jämfört med andra fonder i samma kategori, kan du titta på fondens Morningstar-rating™.

  • Nackdelen är att man får vara beredd på att fonden från tid till annan kan gå sämre än marknadsutvecklingen eftersom förvaltaren fattar egna placeringsbeslut. Aktivt förvaltade fonder har generellt en högre förvaltningsavgift än indexfonder. 

Bra att veta

Alternativet till en aktivt förvaltad fond är en indexfond. Den har som mål att följa ett index, till exempel de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. 


Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.