1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondskola

Fondskola

Vi hjälper dig att förstå hur fonder fungerar och vad du bör tänka på när du sparar i fonder.

Vad är en fond?

En färdig mix av värdepapper

När du köper en fond får du en samling värdepapper, till exempel aktier eller obligationer. Det finns också fonder som placerar i andra fonder. Fördelen är att du inte själv behöver köpa varje enskilt värdepapper. Genom att köpa fonder kan du placera dina pengar på marknader som annars kan vara svåra för en privatperson att komma åt, såsom börserna i Latinamerika. 


Alla fonder har en fondförvaltare eller ett team av fondförvaltare

Fondförvaltaren eller teamet som förvaltar en fond ansvarar för vilka värdepapper fonden ska köpa och sälja. En förvaltare av en aktivt förvaltad fond strävar efter att överträffa utvecklingen på en viss marknad. För indexfonder strävar förvaltaren efter att följa utvecklingen på en viss marknad.

Bra att veta

 • Du kan sätta in och ta ut pengarna när du vill.
 • Fonder kan både stiga och sjunka i värde.  
 • Ju högre risk en fond har desto mer brukar fondkursen svänga, både upp och ner.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Olika fonder har olika risk

 Grafen visar hur värdet på en fond med låg, mellanhög och hög risk kan variera.

En fonds risknivå visar hur mycket värdet på fonden kan variera.

 • Väljer du fonder med låg risk kan du förvänta dig små kurssvängningar, både upp och ner. Det innebär en lägre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få hög avkastning 
 • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning även om det innebär att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk
 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning
 • Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet

Generellt sett kan man säga att ju längre fram i tiden man behöver pengarna desto högre risk kan man ta.

Låg risk

Fonder med låg risk har historiskt sett haft små kurssvängningar och därmed är risken för förluster lägre än för till exempel en aktiefond som har större dalar och toppar i kursen. Exempel på fonder med låg risk är korta räntefonder och vissa blandfonder med stor andel räntebärande värdepapper.

Medelhög risk

En fond med medelhög risk kan ge bättre utveckling än räntan på ett sparkonto. Exempel på fonder med medelhög risk är blandfonder som innehåller både aktier och räntor och vissa aktiefonder som placerar över hela världen.

Hög risk

Värdet på fonder med hög risk kan variera kraftigt, både upp och ner. Det betyder att du har möjlighet till en bra utveckling samtidigt som värdet på dina fonder kan sjunka. Fonder med hög risk är aktiefonder som till exempel placerar i ett visst land eller en viss bransch.

Att tänka på när du börjar fondspara

 1. När behöver du pengarna?
  Generellt kan man säga att ju längre fram i tiden man behöver pengarna desto högre risk kan man ta.
 2. Vill du minska risken?
  Ett sätt att minska risken är att månadsspara. Sjunker börsen köper du dina andelar billigare — du får fler andelar för samma summa. När börsen sedan stiger ökar värdet på andelarna.
 3. Hur vill du deklarera?
  Om du väljer att spara i fonder på ett Investeringssparkonto behöver du inte redovisa eller skatta för vinster eller förluster i deklarationen. Däremot betalar du en schablonskatt.
Mobilappen

Vill du veta mer?

Det här var några saker att tänka på i första steget. Vill du fördjupa dig i hur olika fondtyper fungerar, hur du kan jämföra fonder och vilka avgifter du betalar hittar du det längre ned under "Mer om fonder".


För- och nackdelar med fonder


Fördelar
 • Du får en god riskspridning om du köper fonder som placerar i många marknader och värdepapper, till exempel en global aktiefond. En fond måste innehålla minst 16 olika värdepapper men de flesta placerar i många fler.
 • Fonder är ett alternativ för dig som är intresserad av att placera i länder, regioner och branscher som annars kan vara svårt för dig som enskild person att komma åt. Det kan till exempel vara Kina, Latinamerika eller hållbar energi.
 • En professionell fondförvaltare följer marknaden noggrant för att fonden ska få så bra utveckling som möjligt, givetvis inom de gränser för vad fonden får placera i för marknader och värdepapper.
 • Du kan köpa både för små och stora belopp – som en engångsinsättning eller i ett regelbundet sparande.


 • Du kan aldrig vara säker på att fonden ökar i värde. Den kan också sjunka i värde.
 • Du betalar en förvaltningsavgift vilket du inte gör när du äger enskilda aktier.
  Förvaltningsavgift på fonder
 • Förvaltaren måste följa fondbestämmelserna och fondens placeringsinriktning vilket kan begränsa denne från att få den bästa utvecklingen på fonden. Fondbestämmelserna talar om vad fonden får placera i för marknader och värdepapper.

Mer om fonder

  Om risk

  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

  Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.