1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondkategorier

Fondkategorier

Det finns flera olika fondkategorier med olika inriktning och risk

Vilken fondtyp passar dig?

Att välja vilken fond du ska investera i kan vara svårt. I vårt fondutbud erbjuder vi både en stor bredd såväl som ett stort djup. En av faktorerna när du väljer vilken fond du ska investera i kan vara hur stor risk du vill ta. Oavsett vilken fond du väljer att investera i har vi som målsättning att den är hållbar. 

Fonder kan delas in i tre huvudkategorier:

 • Aktiefonder
 • Blandfonder
 • Räntefonder
I de olika huvudkategorierna finns det två eller flera underkategorier med flera inriktningar och med olika hög risk.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.


Tre huvudkategorier

Aktiefonder   

Vi har olika typer av aktiefonder. Indexfonder placerar i bolag som följer ett visst index, till exempel ett landindex. Andra fonder som Temafonder kan placera i en viss bransch som läkemedel. Du hittar också fonder med särskilt hållbarhetsfokus.  

Blandfonder

Våra blandfonder placerar i olika aktie- och räntefonder. Vill du ha lägre risk väljer du en fond med större andel ränteplaceringar, men då går du miste om delar av eventuella börsuppgångar. Men om börsen går ner minskar inte fonden lika mycket i värde.

Räntefonder

Räntefonder placerar i värdepapper med olika löptid. Du kan välja mellan korta och långa räntefonder. Långa räntefonder har lite högre risk då kursen på obligationerna kan svänga mer. En del räntefonder kan också ha en valutarisk.


Hållbarhet och fondutbud

Tallskog i dagsljus

Fondspara hållbart

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsbeslut, i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI). 

Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Här kan du läsa mer om hållbarhet i våra fonder.

 • 100 % av vårt fondkapital utvärderat enligt PRI

 • Framröstade som mest hållbara varumärket bland svenska banker 2019

 • Vi erbjuder Svanenmärkta fonder i vårt utbud

Läs mer på:

Så bidrar företagen som fonderna investerar i till Globala målen

Globala mål logotype

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Därför är det inte så konstigt att intresset för hållbart sparande fortsätter att öka. Globala målen är en av flera viktiga delar när fonderna investerar. I vår modell får du svar på hur bolagen fonderna investerat i bidrar till Globala målen.  

Tidningen Fokus Placeringar

Fokus Placeringar

För dig som vill vara aktiv i ditt sparande och få tips och inspiration.

Prenumerera på Fokus Placeringar