Marknadskommentar

Våra experter och analytiker uttalar sig om börsutvecklingen
Ukraina 2022

Experterna om Ukraina-krisen

Följ händelseutvecklingen

Följ marknaderna i vår marknadsinformation. Här hittar du aktuella kommentarer och analyser om händelseutvecklingen i Ukraina. 

Hur påverkas mitt sparande?

 


Frågor och svar om kriget i Ukraina

Kommentar

Rysslands angrepp mot Ukraina fortsätter. EU, Storbritannien och USA har infört sanktioner i vågor för att försöka stoppa Rysslands framfart. Läget är oerhört allvarligt, oron sprider sig och flyktingströmmarna ökar. Christina Nyman och Erik Meyersson kommentar hur situationen påverkar ekonomin i stort.

 


Så påverkas din ekonomi

Längd: 1.43 minuter

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm, berättar om fem områden som påverkas:

  • Energipriser
  • Matpriser
  • Inflation
  • Räntor
  • Svenska kronan

Börsoron - hur kan man tänka runt sitt sparande?

Stockholmsbörsen har efter ett avkastningsmässigt fantastiskt 2021 inlett det nya med rejält fallande kurser. ​I början av året var det åtstramande penningpolitik och ökad smittspridning som var i marknadens fokus, nu ökar osäkerheten på grund av de ökande geopolitiska spänningarna mellan Ryssland och Ukraina. Mikael Forssén, Chef Förmögenhetserbjudanden, och Johan Guggi, Allokeringschef, delar med sig av några tips om hur man kan tänka kring placeringar, placeringsstrategi och risk oavsett stämningsläge på börsen.

Hur kan man agera?

Vi brukar lyfta fram tre tumregler för sparande: 

  1. Tänk långsiktigt. Att spara i aktier över tid är mindre riskfyllt än man kan tro. Den som sparat i 10 år eller mer de senaste hundra åren har i princip alltid fått en positiv avkastning oavsett vilken sparperiod vi tittar på.
  2. Välj en risknivå som passar dig och sprid riskerna. Ta reda på vilken risknivå som du är bekväm med och håll fast vid den i såväl upp- som nedgångar. Fördela sparandet mellan olika marknader och typer av placeringar. En god riskspridning kommer aldrig att skydda dig helt mot nedgångar, men däremot minska risken för att du utsätts för ett kraftigt fall som blir svårt eller tar lång tid att ta tillbaka.
  3. Månadsspara och försök undvika att ta pauser från detta. Det är lätt att göra misstaget att sluta spara därför att man tycker att börsen har stigit (eller fallit) för mycket. Erfarenheten visar att den typen av beslut ofta blir felaktiga. Det enklaste sättet att månadsspara är genom att sätta upp en stående överföring. Då glömmer man aldrig att spara.

Följ händelseutvecklingen

Följ marknaderna i vår marknadsinformation. Här hittar du aktuella kommentarer och analyser om händelseutvecklingen i Ukraina. 

Fokus Placeringar

För dig som vill vara aktiv i ditt sparande och få tips och inspiration.

Prenumerera på Fokus Placeringar