Aktie-quiz

Testa dina kunskaper om aktier och aktiehandel

Lär dig mer om aktier

Handelsbanken.se

Nybörjare på aktier?

Vill du läsa mer innan du svarar på frågorna? Här hittar du bra information. 

Vad är aktier?

Vad finns det för risker med aktier?

  1. Fråga 1 av 9

    Om du har ett investeringssparkonto och gör en vinst på 10 000 kronor, hur mycket skatt ska du betala på den?