1. Privat
  2. /
  3. Prislista övriga finansiella instrument

Prislista övriga finansiella instrument och tjänster

Övriga finansiella instrument

Räntebärande instrument, optioner och övriga derivatinstrument kan endast handlas på bankkontor.

Derivatinstrument

Typ av transaktion Courtage per affär
Köp och försäljning av indexfutures (OMX)

Courtage per kontrakt  

Minimicourtage / nota 

Avgift till Nasdaq OMX  

26,50 kr    

250,00 kr

enl. deras prislista

Köp och försäljning aktieterminer (OMX)

Courtage per kontrakt  

Minimicourtage / nota 

Avgift till Nasdaq OMX  

Se aktiecourtage

Se aktiecourtage

enl. deras prislista

Köp och försäljning av optioner på aktier och index (OMX)

Courtage per nota upp till 50 000 kr

Courtage per nota över 50 000 kr  

Minimicourtage

Avgift till Nasdaq OMX

1,80 %

1,30 % på belopp över 50 tkr

250 kr

enl. deras prislista

Köp och försäljning av övriga derivat på aktier och index (OTC)

Courtage per nota upp till 50 000 kr

Courtage per nota över 50 000 kr  

Minimicourtage

1,80 %

1,30 % på belopp över 50 tkr

250 kr

Köp och försäljning av övriga derivat på råvaror, räntor och valutor (OTC)

Courtage 

Kontakta bankkontor

Räntebärande instrument

Värdepapper Courtage Minimicourtage

Svenska räntebärande obligationer och förlagslån SOX per affär upp till 1 mkr

0,45 %

225 kr

Svenska räntebärande obligationer och förlagslån SOX över 1 mkr

Kontakta bankkontor

Försäljning av svenska statens premieobligationer

0,30 %

100 kr

Köp och försäljning av övriga räntebärande obligationer och förlagslån samt penningmarknadsinstrument

Kontakta bankkontor

Aktielån

Avgifter

Aktielåneavtal

Minimipremie

2 000 kr

500 kr

Depåer och övriga finansiella tjänster

Tjänst Pris
Depå Prislista depå (pdf)Öppnas i nytt fönster
Analys och marknadsinformation Analys och marknadsinformationÖppnas i nytt fönster