1. Privat
  2. /
  3. Prislista privat pensionssparande

Prislista privat pensionssparande

Pris Kommentar
Kapitalspar Pension Årsavgift* 120 kr
Kapitalavgift 0,30% per år
Uttag - Ingen avgift
Lägsta premiebelopp 1000 kr för engångsinsättning och 200 kr per månad för regelbundet sparande.
Investeringssparkonto

Årsavgift* - Ingen avgift
Kapitalavgift - Ingen avgift
Uttag - Ingen avgift

-

Privatpension - fond

Årsavgift* 60 kr
Kapitalavgift fond - 0,75% per år
Flytt av försäkringskapital - ingen avgift

Privatpension - fond går att teckna via kontor

Privatpension - livförvaltning

Årsavgift* 60 kr
Kapitalavgift livförvaltning - 1 % per år
Flytt av försäkringskapital - ingen avgift

Privatpension - livförvaltning kan inte nytecknas
Individuellt Pensionssparande (IPS) Årsavgift** 2 % av värdet vid årets ingång, max 125 kr.
Första kalenderåret är avgiftsfritt. Belopp under 25 kr debiteras ej.
Förändring av förmånstagarförordnande - 75 kr
Flytt till annat pensionssparinstitut - 500 kr
-

*Utöver ovan nämnda avgifter betalar du enligt gällande prislista för valda fonder. Ingen kostnad utgår vid byte av fond.

**Vid IPS-depå och genomförda affärer i IPS-depån tillkommer också depåavgift och courtage enligt gällande prislista.