Prislista försäkringsskyddet

Försäkringsskydd

Försäkringsskydd innebär att, om den försäkrade avlider betalas 101% procent av försäkringens värde ut till de efterlevande eller till företaget. En avgift betalas för försäkringsskyddet.

Avgift för försäkringsskydd

Avgiftens storlek beror på ålder och hur stort försäkringskapitalet är.

Avgifterna i tabellen visas i kronor per år och är baserad 1 000 000 kronor i försäkringskapital. Avgiften tas ut med en fjärdedel per kvartal.

Ålder Avgift per år
30 4 kr
35 5 kr
40 7 kr
45 12 kr
50 18 kr
55 30 kr
60 49 kr
65 86 kr
70 148 kr
75 275 kr
80 548 kr
85 1 087 kr
90 1 912 kr
95 3 180 kr