Prislista Försäkringsskyddet

Försäkringsskydd

Försäkringsskydd innebär att, om den försäkrade avlider betalas 101% procent av försäkringens värde ut till de efterlevande eller till företaget. En avgift betalas för försäkringsskyddet.

Avgift för försäkringsskydd

Avgiftens storlek beror på ålder och hur stort försäkringskapitalet är.

Avgifterna i tabellen visas i kronor per år och är baserad 1 000 000 kronor i försäkringskapital. Avgiften tas ut dagligen.

Ålder Avgift per år
30 3 kr
35 3 kr
40 4 kr
45 6 kr
50 10 kr
55 17 kr
60 30 kr
65 54 kr
70 99 kr
75 183 kr
80 340 kr
85 633  kr
90 1 180 kr
95 2 204 kr