Prislista fondförsäkring

Pris Kommentar
Kapitalspar Fond

Årsavgift 120 kr
Kapitalavgift 0,50% per år. 0,30% per år för engångsinsättningar från 1 000 000 kr eller regelbundet sparande från 200 000 kr per år.
Uttag - Ingen avgift

Lägsta premiebelopp 1 000 kr för engångsinsättning och 200 kr per månad för regelbundet sparande.
Kapitalspar Barn

Årsavgift - 120 kr
Kapitalavgift - 0,50 % per år
Uttag - Ingen avgift

Lägsta premiebelopp 1 000 kr för engångsinsättning och 200 kr per månad för regelbundet sparande.

Kapitalspar Pension

Årsavgift - 120 kr
Kapitalavgift - 0,30 % per år
Uttag - Ingen avgift

Lägsta premiebelopp 1 000 kr för engångsinsättning och 200 kr per månad för regelbundet sparande.
Utöver ovan nämnda avgifter betalar du enligt gällande prislista för vald sparform (inlåning, fonder eller depå). Ingen kostnad utgår vid byte av fond