1. Privat
  2. /
  3. Prislista avtalspension

Prislista avtalspension

Pris Kommentar
Avtalspension SAF-LO - fond Årsavgift* 65 kr Avgiften för flytt till annan försäkringsgivare är 400 kr.
Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - fond Årsavgift* 65 kr

Avgiften för flytt till annan försäkringsgivare är 800 kr (varav valcentralen tar 300 kr).

Avgiften för flytt till försäkring inom Handelsbanken Liv är 300 kr (valcentralens avgift).

Avtalspension PA 16 - fond

Årsavgift* 75 kr

Avgiften för flytt till annan försäkringsgivare är 800 kr (varav valcentralen tar 300 kr).

Avgiften för flytt till försäkring inom Handelsbanken Liv är 300 kr (valcentralens avgift).

*Utöver ovan nämnda avgifter betalar du enligt gällande prislista för valda fonder. Ingen kostnad utgår vid byte av fond.