1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Tjänstepension
  6. /
  7. ITP Aktiv

Så här förvaltas ITP Aktiv

En fondportfölj där risken anpassas efter din ålder

Låg avgift

Avgiften för ITP Aktiv är 0,25 procent. I takt med att risken minskar sjunker avgiften. Du betalar inga andra avgifter. Även våra utvalda fonder har låga avgifter, något som i längden påverkar din pension.

Om du vill välja själv 

För dig som själv vill välja fonder erbjuder Handelsbanken ett 20-tal utvalda fonder med varierande inriktningar och risknivåer. Välj upp till 10 olika fonder.

ITP Aktiv är framtagen för ett långsiktigt pensionssparande och placerar i dessa aktiefonder:

  • Global Tema
  • Norden
  • Tillväxtmarknad Tema

Fondfördelningen ändras efter din ålder

När du närmar dig din pension minskar vi risken genom att stegvis flytta kapitalet till Handelsbanken Långränta Criteria. Nedtrappningen börjar när du fyller 56 år och omviktning sker en gång per år.

Fondfördelning fram till 55 år

Fondfördelning vid 65 år

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.