Tiotaggarlösning

Har du en högre lön kan det här pensionssparandet vara något för dig.
Man sitter en trädgård och tittar på sin telefon

Välj oss för ditt pensionssparande

Efter överenskommelse med din arbetsgivare kan du placera din alternativa ITP hos oss och få en tiotaggarlösning med många valmöjligheter

Hos oss får du  

  • 0 procent i kapitalavgift*
  • 0 kronor i årlig fast avgift*
  • 0 procent i premieavgift*

    *Endast fondernas avgifter tillkommer.

Är du en tiotaggare?

Tjänar du mer än 10 inkomstbasbelopp per år och har kommit överens med din arbetsgivare om att förvalta din premie själv? Då kan vår tiotaggarlösning vara något för dig.

Kontakta ditt bankkontor för mer information om tiotaggarlösning.


Så fungerar vår tiotaggarlösning

Välj upp till tio fonder

För sparandet erbjuder vi ett brett utbud av fonder med hög kvalitet. Välj upp till tio fonder bland Handelsbankens egna och utvalda fonder hos några av världens ledande fondförvaltare.

Ålderspension

Ålderspension ingår alltid i Handelsbankens tiotaggarlösning. Du väljer när pensionen ska betalas ut, tidigast från 55 års ålder, antingen hela livet eller under minst 5 år. Du kan också lägga till ett återbetalningsskydd.


Värna om din familj

Lägger du till familjepension får du ett fullgott skydd för din familj. Familjepensionen betalas ut till efterlevande under ett valfritt antal år. Du har också fler möjligheter gällande förmånstagare. Förutom make och maka kan du även välja sambo och barn.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.