1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Livförvaltning

Livförvaltning

Försäkringar med livförvaltning kan inte nytecknas.
portfölj

Portföljstrategi

Förvaltningen har som mål att ta del av marknadens uppgångar samtidigt som effekten av stora nedgångar begränsas. Sjunker värdet i portföljen placerar vi om till säkrare placeringar. Vår målsättning är att värdet i portföljen inte ska understiga 85 procent av marknadsvärdet under ett år. Skyddsnivån bestäms 1 januari varje år. Det är viktigt att påpeka att detta är en strategi och inte en garanti.

Riskklassen i livförvaltning är låg. 


Värdeutveckling livförvaltning per 2020-09-30

1 månad 3 månader 2020 1 år 5 år
0,40 % 1,08 % -2,19 % 1,31 % 16,97 %

Aktuell portfölj

Under september månad har andelen riskfyllda tillgångar i portföljen varierat mellan 25 och 29 procent. Bäst utveckling hade japanska aktier med 5,6 procent och sämst utveckling hade råvaror med -1,7 procent. Marknadsrisken är i dagsläget normal.
Fördelning 2020-09-30
Aktier 23,0 % (20,8 %)*
Råvaror 2,9 % (2,6 %)*
Hedgefonder 0,0 % (0,0 %)*
Långa räntor 2,9 % (2,6 %)*
Korta ränteplaceringar 71,3 % (73,9 %)*

* Avser föregående månad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.