1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Livförvaltning

Livförvaltning

Försäkringar med livförvaltning kan inte nytecknas.
portfölj

Portföljstrategi

Förvaltningen har som mål att ta del av marknadens uppgångar samtidigt som effekten av stora nedgångar begränsas. Sjunker värdet i portföljen placerar vi om till säkrare placeringar. Vår målsättning är att värdet i portföljen inte ska understiga 85 procent av marknadsvärdet under ett år. Skyddsnivån bestäms 1 januari varje år. Det är viktigt att påpeka att detta är en strategi och inte en garanti.

Riskklassen i livförvaltning är låg. 


Värdeutveckling livförvaltning per 2021-08-31

1 månad 3 månader 2021 1 år 5 år
0,73 % 7,00 % 16,58 % 17,23 % 35,80 %

Aktuell portfölj

Under augusti månad har andelen riskfyllda tillgångar i portföljen varierat mellan 94 och 100 procent. Bäst utveckling hade amerikanska aktier med 3,4 procent och sämst utveckling hade råvaror med -0,4 procent. Marknadsrisken är i dagsläget normal.
Fördelning 2021-08-31
Aktier 79,5 % (74,9 %)*
Råvaror 10,3 % (9,5 %)*
Hedgefonder 0,0 % (0,0 %)*
Långa räntor 10,0 % (9,1 %)*
Korta ränteplaceringar 0,3 % (6,4 %)*

* Avser föregående månad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.