1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Livförvaltning

Livförvaltning

Försäkringar med livförvaltning kan inte nytecknas.
portfölj

Portföljstrategi

Förvaltningen har som mål att ta del av marknadens uppgångar samtidigt som effekten av stora nedgångar begränsas. Sjunker värdet i portföljen placerar vi om till säkrare placeringar. Vår målsättning är att värdet i portföljen inte ska understiga 85 procent av marknadsvärdet under ett år. Skyddsnivån bestäms 1 januari varje år. Det är viktigt att påpeka att detta är en strategi och inte en garanti.

Riskklassen i livförvaltning är låg. 


Värdeutveckling livförvaltning per 2021-05-31

1 månad 3 månader 2021 1 år 5 år
0,91 % 6,48% 8,95 % 10,53 % 27,64 %

Aktuell portfölj

Under maj månad har andelen riskfyllda tillgångar i portföljen varierat mellan 76 och 98 procent. Bäst utveckling hade råvaror med 4,4 procent och sämst utveckling hade amerikanska aktier med -1,3 procent. Marknadsrisken är i dagsläget normal.
Fördelning 2021-05-31
Aktier 65,7 % (74,0 %)*
Råvaror 8,3 % (9,3 %)*
Hedgefonder 0,0 % (0,0 %)*
Långa räntor 8,2 % (9,3 %)*
Korta ränteplaceringar 17,8 % (7,5 %)*

* Avser föregående månad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.