1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Livförvaltning

Livförvaltning

Försäkringar med livförvaltning kan inte nytecknas.
portfölj

Portföljstrategi

Förvaltningen har som mål att ta del av marknadens uppgångar samtidigt som effekten av stora nedgångar begränsas. Sjunker värdet i portföljen placerar vi om till säkrare placeringar. Vår målsättning är att värdet i portföljen inte ska understiga 85 procent av marknadsvärdet under ett år. Skyddsnivån bestäms 1 januari varje år. Det är viktigt att påpeka att detta är en strategi och inte en garanti.

Riskklassen i livförvaltning är låg. 


Värdeutveckling livförvaltning per 2020-12-31

1 månad 3 månader 2020 1 år 5 år
-0,34 % 0,16 % -2,03 % -2,03 % 17,30 %

Aktuell portfölj

Under december månad har andelen riskfyllda tillgångar i portföljen varierat mellan 31 och 40 procent. Bäst utveckling hade europeiska aktier med 1,8 procent och sämst utveckling hade amerikanska aktier med -1,8 procent. Marknadsrisken är i dagsläget normal.
Fördelning 2020-12-31
Aktier 30,5 % (24,8 %)*
Råvaror 3,8 % (3,1 %)*
Hedgefonder 0,0 % (0,0 %)*
Långa räntor 3,8 % (3,1 %)*
Korta ränteplaceringar 61,9 % (68,9 %)*

* Avser föregående månad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.