1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Livförvaltning

Livförvaltning

Försäkringar med livförvaltning kan inte nytecknas.
portfölj

Portföljstrategi

Förvaltningen har som mål att ta del av marknadens uppgångar samtidigt som effekten av stora nedgångar begränsas. Sjunker värdet i portföljen placerar vi om till säkrare placeringar. Vår målsättning är att värdet i portföljen inte ska understiga 85 procent av marknadsvärdet under ett år. Skyddsnivån bestäms 1 januari varje år. Det är viktigt att påpeka att detta är en strategi och inte en garanti.

Riskklassen i livförvaltning är låg. 


Värdeutveckling livförvaltning per 2020-06-30

1 månad 3 månader 2020 1 år 5 år
0,21 % 0,87 % -3,24 % -1,57 % 12,07 %

Aktuell portfölj

Under juni månad har andelen riskfyllda tillgångar i portföljen varierat mellan 13 och 15 procent. Bäst utveckling hade råvaror med 3,5 procent och sämst utveckling hade Japanska aktier med -1,7 procent. Marknadsrisken är i dagsläget högre än normalt.
Fördelning 2020-06-30
Aktier 11,4% (10,2%)*
Råvaror 1,5% (1,3%)*
Hedgefonder 0,0 % (0,0%)*
Långa räntor 0,5% (1,3%)*
Korta ränteplaceringar 85,6% (87,2%)*

* Avser föregående månad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.