1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Livförvaltning

Livförvaltning

Försäkringar med livförvaltning kan inte nytecknas.
portfölj

Portföljstrategi

Förvaltningen har som mål att ta del av marknadens uppgångar samtidigt som effekten av stora nedgångar begränsas. Sjunker värdet i portföljen placerar vi om till säkrare placeringar. Vår målsättning är att värdet i portföljen inte ska understiga 85 procent av marknadsvärdet under ett år. Skyddsnivån bestäms 1 januari varje år. Det är viktigt att påpeka att detta är en strategi och inte en garanti.

Riskklassen i livförvaltning är låg. 


Värdeutveckling livförvaltning per 2020-04-30

1 månad 3 månader 2020 1 år 5 år
0,44 % -4,06 % -3,65 % -1,11 % 9,13 %

Aktuell portfölj

Under april månad har andelen riskfyllda tillgångar i portföljen varierat mellan 7 och 9 procent. Bäst utveckling hade amerikanska aktier med 11,0 procent och sämst utveckling hade råvaror med -1,1 procent. Marknadsrisken är i dagsläget högre än normalt.
Fördelning 2020-04-30
Aktier 7,4 % (5,6 %)*
Råvaror 0,9 % (0,7 %)*
Hedgefonder 0,0 % (0,0 %)*
Långa räntor 0,9 % (0,7 %)*
Korta ränteplaceringar 90,7 % (93,0 %)*

* Avser föregående månad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.