1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Jämställd pension

Jämställd pension

Alla gynnas av en jämställd pension
Två kvinnor sitter i soffan och den ena lyfter en baby som ett flygplan

Så kan ni göra pensionssparandet mer jämlikt

Vår målsättning är att skapa långsiktig ekonomisk trygghet till alla våra kunder. Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är större än löneskillnaderna mellan könen. Det allmänna pensionssystemet är i sig könsneutralt och skillnaderna har därför sin orsak i faktorer utanför själva pensionssystemet. Vårt mål är att hjälpa till att utjämna dessa skillnader så att alla, oavsett kön, kan få samma trygghet och möjligheter som pensionär. Kvinnor får ofta mindre i pension per månad än männen. Det beror på en rad faktorer, men det går att påverka och förändra.

Hur jämställd är din pension?

Svara på tre snabba frågor och få tips om vad du kan göra för en mer jämställd pension.

Testa hur jämställd din pension är

Några tips för ökad trygghet

I korthet

  • Stärk pensionen med ett eget sparande
  • Deltid och föräldraledighet påverkar din pension
  • För över premiepension till den som tjänar minst
Längd: 1.48 minuter

Checklista för en mer jämställd pension

1. Arbeta heltid om du kan

Försök om det är möjligt att arbeta heltid. Om familjesituationen kräver deltid är det ofta bättre att dela lika än att en av er tar hela ansvaret. Om det inte går bör den som tar större ansvar för familjen och hushållet kompenseras för detta. Det är viktigt för att få en mer jämställd pension. 

Inbetalningar till din allmänna pension görs på årslöner från 20 135 kronor (2021) och på hela lönen upp till en årslön på maximalt 550 000 kronor, motsvarande 45 833 kronor per månad (2021). Varje period av deltidsarbete påverkar din inkomst och kan därför påverka både inbetalningar till din pension men också nivån på socialförsäkringar.

2. Ta upp frågan om tjänstepension inför föräldraledigheten

Undersök om din arbetsgivare fortsätter att betala in till din tjänstepension även när du är föräldraledig. Om du saknar tjänstepension i din anställning kan det vara bra att diskutera detta med din arbetsgivare.

Som företagare behöver du själv säkerställa att du har ett sparande och rätt trygghetsförsäkringar.  

Tjänstepension

Pension för egenföretagare

3. Komplettera med eget sparande

Om du inte sparar själv blir skillnaden ofta stor i inkomst mellan arbete och pension. Se därför till så att ni båda har ett eget sparande. Glöm inte bort att skriva äktenskapsförord så att sparandet blir enskild egendom, annars ingår det i giftorättsgods som ska delas vid en eventuell skilsmässa. Om du väljer en kapitalförsäkring kan du också välja förmånstagare.

4. Dela om möjligt på föräldraledigheten

Det är fortfarande få familjer som delar lika på föräldraledigheten. Män tar i genomsnitt ut 30 procent av all föräldraledighet medan kvinnor tar ut 70 procent av de utbetalda dagarna.

Att dela lika bidrar inte enbart till att pensionen blir mer jämställd, det ger dessutom bättre förutsättningar för båda föräldrar att utveckla sina karriärer, få en starkare förankring på arbetsmarknaden och i framtiden en högre lön. 

Försäkringskassan har ett bra planeringsverktyg på Mina sidor eller i Föräldrakollen om du vill räkna på just din ekonomi.

5. Dela på ansvaret då barn är sjuka

Ett ojämnt uttag av vab mellan föräldrar är en bidragande orsak till att kvinnor statistiskt sett får en lägre pension, vilket ytterligare ökar de ekonomiska skillnaderna. Om du är borta från jobbet för att vårda barn ofta kan även din tjänstepension påverkas.

Ett bra tips är att diskutera hur ni ska fördela dagarna jämnare. Ni kanske kan införa en varannan-princip? Om det inte går kan den som tar ett större ansvar för sjuka barn kompenseras för det.

6. Dela på oavlönat arbete

Undersökningar visar att i familjer där män tagit ut en större andel av föräldraledigheten så tar de också ett större ansvar för hem och barn. Ni delar helt enkelt mer lika på det gemensamma ansvaret. En förutsättning för att det avlönade arbetet, och därmed pensionen, ska bli jämställt är ofta att även det oavlönade hemarbetet fördelas rättvist.

7. Kompensera varandra ekonomiskt

Den part som tar större ansvar för föräldraledighet och vab, eller som har den lägre lönen, kanske bör kompenseras av den som inte tar lika stor del eller har högre lön. Ta reda på vad du får i pension när du arbetar heltid.

Gifta par eller registrerade partners kan föra över sin premiepension till den som exempelvis tjänar mindre, eller som tagit större ansvar för föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete. Det kan vara ett sätt att kompensera för det pensionsbortfall som uppstår. 

Du gör din överföring genom att logga in med BankID på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten.se.

8. Se över din pension och dina trygghetsförsäkringar

Genom att samla din pension hos oss får du en bättre överblick på ditt pensionssparande. Det kan också vara praktiskt att få pensionsutbetalningar från ett ställe. Genom att slå ihop flera försäkringar till en kan du också minska de fasta kostnaderna.

Under livet kan dina behov av trygghet förändras, och då är det viktigt att också se över dina och familjens trygghetsförsäkringar.

Vi erbjuder rådgivning digitalt och på kontor. Vi har också ett hållbart fondutbud. 

Flytta din pension till oss

Hållbar pension

För oss är målet tydligt - vi vill skapa en bra avkastning för våra pensionskunder och samtidigt verka för en hållbar framtid. 

Hållbar pension