Individuellt pensionssparande (IPS)

Undvik dubbelbeskattning och välj istället en annan sparform.

Välj andra sätt att spara

Behovet att själv spara till din pension minskar inte även om avdragsrätten är borttagen. Tvärtom sparar de flesta för lite. Det finns olika sätt att spara till pensionen, huvudsaken är att du gör det.

Vi kan erbjuda flera andra former av sparande för pension. Till exempel Kapitalspar Pension, Investeringssparkonto (ISK), löneväxling eller direktsparande. Allt beroende på vad som passar dig bäst. Är du osäker, kontakta oss för rådgivning.

Privat pensionssparande

Pensionskapitalet finns kvar att placera

Ditt befintliga kapital finns kvar och med samma rätt till omplacering. Välj mellan våra fonder, aktier och andra värdepapper.

Villkoren för ditt befintliga kapital i din IPS påverkas inte och eventuella val, exempelvis förmånstagare vid dödsfall kvarstår. Enligt gällande lag får insättningar till individuellt pensionssparande inte återbetalas.

Avsluta din IPS 

Från 1 januari 2016 är avdragsrätten för privat pensionssparande slopad.

Att spara i IPS är skattemässigt ofördelaktigt utan avdragsrätt. Om du fortsätter sätta in mer pengar, får du betala skatt två gånger eftersom pensionen beskattas som inkomst när den betalas ut.

Du kan avsluta ditt sparande via internetbanken eller mobilen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.