1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Garanterad ränta

Garanterad ränta

Se över ditt sparande och byt förvaltningsform.

Historiskt låga räntor

Handelsbanken Liv placerar huvudsakligen i räntebärande obligationer. Utrymmet för mer riskfyllda tillgångar är begränsade. Möjligheterna till god avkastning under kommande år bedöms fortsatt som begränsad i denna förvaltningsform. 

Observera att du när som helst kan byta förvaltningsform för ditt sparande. Om du vill se över ditt försäkringssparande är du välkommen att kontakta ditt bankkontor för rådgivning.

Bra att veta

Handelsbanken Liv erbjuder sedan oktober 2009 inte försäkringar med garanterad ränta.

Du som har en äldre försäkring med garanterad ränta har under 2000-talet fått en avkastning som i genomsnitt legat något under din garanterade ränta.   


Så fungerar garanterad ränta

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti
Att spara med garanterad ränta innebär att du har rätt till en viss ränta på det garanterade kapitalet. Har du ett sådant sparande placeras ditt kapital till största del i räntebärande tillgångar och inte i aktier. Eftersom dagens ränteläge är lågt och förväntas vara det framöver, bedömer vi att också avkastningen kommer att vara låg under en längre tid.    

Så fungerar avkastningen

En försäkring med garanterad ränta består av en garanterad del och en rörlig del. Den rörliga delen av försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde medan den garanterade delen inte kan minska i värde. Blir avkastningen låg under några år är risken att den rörliga delen i försäkringen minskar eller helt försvinner. Din pension kan dock inte sjunka under det garanterade försäkringsbeloppet.

Tre garantinivåer

Vi har tre garantinivåer. Försäkringar med 3 procents årlig garanti, försäkringar med 5 procents årlig garanti och försäkringar med 3 procents slutgaranti.


Negativ avkastning

Två staplar som visar negativ avkastning.

Exempel på värdeförändring under ett år om avkastningen är negativ. Om avkastningen är negativ kommer din rörliga del av kapitalet att minska. Den garanterade delen av kapitalet ökar medan ditt totala försäkringskapital minskar.

* Före skatt och avgift.

Positiv avkastning

Två staplar som visar positiv avkastning.

Exempel på värdeförändring under ett år om avkastningen varit positiv, men trots det lägre än den garanterade räntan. Är avkastningen positiv men lägre än den garanterade räntan* som du har täcks garantin i första hand av den positiva avkastningen. Därefter flyttas kapital från din rörliga, ej garanterade del. Det garanterade kapitalet ökar samtidigt som den rörliga delen minskar.

* Före skatt och avgift.


Årlig avkastning för garanterad ränta

Försäkring Totalavkastning Avkastningsränta
Avkastning 2019 3 % årlig garanti 2,44 % 2,44 %
5 % årlig garanti 3,01 % 3,01 %
3 % slutlig garanti 5,68 % 5,11 %
Avkastning 2018 3 % årlig garanti -0,11 % -0,11 %
5 % årlig garanti -0,11 % -0,11 %
3 % slutlig garanti -0,57 % -0,57 %
Avkastning 2017 3 % årlig garanti 1,07 % 1,07 %
5 % årlig garanti 1,26 % 1,26 %
3 % slutgaranti 1,65 % 1,65 %
Avkastning 2016 3 % årlig garanti 1,39 % 1,39 %
5 % årlig garanti 1,56 % 1,56 %
3 % slutgaranti 1,51 %

1,51 %

Avkastning 2015

3 % årlig garanti

0,31 % 0,31%
5 % årlig garanti 0,37 % 0,37 %
3 % slutgaranti -2,41 % -2,41 %
Avkastning 2014 3 % årlig garanti 4,36 % 3,93 %
5 % årlig garanti 5,16 % 4,85 %
3 % slutgaranti 5,82 % 5;23 %


Mer om garanterad ränta

    Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.