Fondhandel i försäkring

en man i en soffa med en laptop och en läsplatta i knät

När du själv vill välja dina fonder

Välj fonder själv

För dig som vill placera själv finns det många fonder att välja mellan. Vårt fondutbud består av allt från globala indexfonder till aktivt förvaltade och specialinriktade fonder. För dig som vill att vi sköter omplaceringarna erbjuder vi fondportföljer Multi Asset samt både aktivt förvaltade och indexförvaltade pensionsfonder.

Placering och omplacering av dina fonder 

Du kan välja att placera ditt försäkringskapital i upp till tio olika fonder. I samband med att du tecknar en fondförsäkring anger du en placeringsprofil och det är den som styr fördelningen av alla kommande premieinbetalningar eller flyttat kapital tills dess att du ändrar din placeringsprofil.  

Vi erbjuder ett stort fondutbud

Vi erbjuder ett sextiotal egna fonder och ett tiotal externa fonder som tillsammans bildar ett fondutbud med cirka 70 fonder. Fondportföljerna Multi Asset och Pensionsfonderna kompletterar resterande utbud som tillsammans utgör ett brett urval av fonder med olika investeringsriktningar. 

Hållbarhet i fondutbudet

Vi erbjuder fonder i försäkring som tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet. I bankens fondförvaltning är ansvarsfulla investeringar en integrerad del i investeringsprocessen för alla våra fonder. I fondlistan framgår hur de olika fonderna arbetar med hållbarhet.

Byte av fond i försäkring

Så här fungerar handel av fonder i försäkring

Omplaceringen genomförs vanligtvis tre bankdagar från din begäran. Senast efter fem bankdagar. En omplacering förutsätter att din förändrade placering kan genomföras i samtliga fonder som är knutna till din försäkring. Omplaceringen av fonder beräknas till fondandelarnas värde den dag som omplaceringen genomförs.

Vill du ha hjälp eller rådgivning kring dina placeringar?
Kontakta gärna oss om du vill ha rådgivning kring dina placeringar i försäkring.