Sparkonto

Vårt vanligaste konto för sparande.
  • Du kan ta ut pengar från kontot när du vill
  • Passar dig som vill spara till en buffert – du kan spara varje månad eller när du har pengar över. 
  • Öppna fler konton och välj eget namn på dina konton om du vill spara till olika saker

glödlampa

Så fungerar vårt Sparkonto

På vårt Sparkonto har du fria uttag och kan ha flera sparkonton för olika saker du sparar till. 

Döp dina konton så blir det enklare att hålla ordning på dina sparpengar. Kanske ett konto till kommande semestern och ett för utgifter du inte räknat med.

Det går inte att betala räkningar direkt från ditt Sparkonto. Kontot är avgiftsfritt.


Våra sparkonton och räntor

portfölj med procenttecken på

Vi har listat alla våra konton och deras beloppsgränser och räntor. Vilket konto passar dig?

Räntor för privatpersoner

Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 950 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: +46(0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Insättningsgaranti