1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betala
  4. /
  5. Konton
  6. /
  7. Placeringskonto Privat

Placeringskonto Privat

Fast ränta i tre månader.
Kvinna sitter och funderar
  • Du får en fast ränta som gäller i tre månader
  • Ditt konto förlängs automatiskt till en ny tremånadersperiod om du inte väljer att avsluta det
  • Passar dig som vill placera 10 000 konor eller mer

glödlampa

Så fungerar Placeringskonto Privat

Spara med fast ränta

Placera 10 000 kronor eller mer till en fast ränta som bestäms när du öppnar kontot. Denna ränta gäller sedan i tre månader. Dina pengar binds sedan om automatiskt om till en ny period, om du inte väljer något annat.

Räntan betalas ut vid varje placeringsperiods slut. Du väljer själv om räntan efter avdragen skatt ska återinvesteras på Placeringskontot eller betalas ut till ett annat konto. Kontot är avgiftsfritt.

Ta ut pengarna tidigare

Du kan ta ut pengarna före placeringens period är slut, men då får du betala en uttagsavgift. Du måste ta ut hela beloppet på en gång.


Våra sparkonton och räntor

portfölj med procenttecken på

Vi har listat alla våra konton och deras beloppsgränser och räntor. Vilket konto passar dig?

Räntor för privatpersoner

Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 950 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: +46(0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Insättningsgaranti