- Handelsbanken.se

Placeringskonto

Så fungerar Placeringskonto Privat

Spara med fast ränta

Placera 10 000 kronor eller mer till en fast ränta som bestäms när du öppnar kontot. Denna ränta gäller sedan i tre månader. Dina pengar binds sedan om automatiskt om till en ny period, om du inte väljer något annat.

Räntan betalas ut vid varje placeringsperiods slut. Du väljer själv om räntan efter avdragen skatt ska återinvesteras på Placeringskontot eller betalas ut till ett annat konto. Kontot är avgiftsfritt.

Ta ut pengarna tidigare

Du kan ta ut pengarna före placeringens period är slut, men då får du betala en uttagsavgift. Du måste ta ut hela beloppet på en gång.

I korthet

  • Du får en fast ränta som gäller i tre månader
  • Ditt konto förlängs automatiskt till en ny tremånadersperiod om du inte väljer att avsluta det
  • Passar dig som vill placera 10 000 konor eller mer

Våra sparkonton och räntor

portfölj med procenttecken på

Vi har listat alla våra konton och deras beloppsgränser och räntor. Vilket konto passar dig?

Räntor för privatpersoner

Andra sparkonton

Bunden placering

Bunden placering passar när du vill placera på längre sikt och behöver pengarna vid en viss tidpunkt, till exempel kontantinsats till ett boende eller för att betala skatt.

Framtidskonto

Med ett Framtidskonto får du rörlig ränta och du kan välja spartid mellan 1 och 10 år. Du får samma ränta oavsett val.

e-Kapitalkonto

e-kapitalkonto passar dig som inte vill binda pengarna utan vill ha tillgång till ditt sparkapital. Om du har 50 000 kronor på kontot får du ränta från första kronan.

Sparkonto

Pengar för oförutsedda utgifter är bra att ha om diskmaskinen, en tand eller bilen går sönder. Ett buffertsparande ger dig både frihet och trygghet.


Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor.

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: +46(0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Insättningsgaranti

Information om avgifter på tjänster kopplade till betalkonton.

Avgiftsinformation och ordlista