Euro Privat

Ett konto för utgifter och inkomster i euro.
man på tåg med dator
  • Gör betalningar och överföringar från kontot i internetbanken
  • Det går att koppla en kontokredit till Euro privat
  • Euro privat kan anslutas till SEPA direct debit (autogirotjänst i EUR)
Du behöver även ha dina övriga affärer hos oss för att få ett Euro Privat, genomgång av ditt behov ser ditt kontor över tillsammans med dig.
Hitta bankkontor

Euro Privat - ett transaktionskonto i euro

Euro Privat är ett konto för dig som behöver ett transaktionskonto i euro, det vill säga har både utgifter och inkomster i form av lön eller pension i euro. Kontot passar även dig som äger ett boende inom EU-land. Du hanterar kontot i internetbanken där du enkelt kan göra överföringar och betalningar från. Tänk på att kontot inte hanterar kontanter i euro. Kontot följer det allmänna ränteläget. 

Kvinna sitter och funderar

Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor.

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: +46(0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Insättningsgaranti

Information om avgifter på tjänster kopplade till betalkonton.

Avgiftsinformation och ordlista