Clearingnummer

Du ser ditt clearingummer när du är inloggad i mobilappen eller internetbanken.

Så hittar du ett clearingnummer

Ett clearingnummer visar vilken bank och vilket bankkontor ett konto tillhör. I Handelsbanken har varje bankkontor ett eget clearingnummer som består av fyra siffror.